Slika: Interreg SI - AT projekt „VIRIDI“

Interreg SI - AT projekt „VIRIDI“

Cilj projekta VIRIDI je spodbuditi in okrepiti čezmejno sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo za prehod v krožno gospodarstvo malih in srednje velikih podjetij (MSP-jev) ter učinkovito rabo virov in digitalizacije v poslovnih in tehnoloških procesih različnih gospodarskih panog.

Potrjena vrednost celotnega projekta: 1,4 mio €

  • od tega prejeta podpora ESRR: 1,1 mio €

Trajanje projekta: 01.10.2023 – 30.09.2026

Projektne aktivnosti:

  • vzpostavitev čezmejne mreže akterjev
  • razvoj VIRIDI digitalne platforme za krožno gospodarstvo
  • VIRIDI akademija
  • razvoj poslovnega modela za krožno gradbeništvo
  • nova vrednostna veriga

Partnerji projekta: 

Spletna stran projekta: http://www.si-at.eu/2127/sl/

Slika: Interreg SI-AT
Interreg SI-AT