Študij v regiji alpe-jadran

Objavljeno:
Slika: Študij v regiji alpe-jadran

Kaj je namen webinarja?

Mladim želimo pokazati kakšne študijske možnosti imajo v tej regiji in kako lahko ta pozitivno vpliva na njihov poklicni in osebni razvoj. Prav tako jim želimo predstaviti kako močno vlogo imajo zgodovinske, kulturne in jezikovne posebnosti te regije v povezavi z čezmejnim študijem.


Kakšna je vloga gosta pri sooblikovanju webinarja?

Gost bo predstavil svoje izkušnje študija v Alpsko - Jadranskem prostoru in nakazal prednosti, vrednote, znanja, ki jih je s študijem v tej regiji pridobil in jih sedaj učinkovito uporablja na poklicni poti.


Kdo je skupina mladih, ki dogodek organizira?

SGZ mladina je samostojna skupina znotraj  Slovenske Gospodarske Zveze v Celovcu. Prizadevamo si h gospodarskemu, kulturnemu in jezikovnemu razvoju te regije, pri čemer je mladina v središču pozornosti.

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=NhTBNdDCDJo