Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Avstrijski finančni inšpektorji predpisali več kot milijardo evrov

Kot je bilo razvidno iz parlamentarnega povpraševanja in odgovora finančnega ministrstva, so avstrijski finančni inšpektorji za leto 2018 predpisali 1,2 milijarde € dodatnih davkov. V letu 2017 je znašala vsota 1,5 miljarde €, v leto 2016 pa 1,2 milijarde €.

V finančni upravi preti pravi val penzije, saj takozvana babyboomer generacija (generacija , ki se je rodila nekje med 1955 – 1965) počasi odhaja v pokoj. Pred izzivom odhoda močnih letnikov stoji seveda tudi avstrijska davčna uprava, ki bo odhajajoče deloma nadomestila z novimi kadri, na drugi strani pa posodubuje delovne procese in uvaja digitalne postopke. Po trenutni zasnovi vlade je načrtovano, da se bo v javnem sektorju nadomestilo samo vsako tretje delovno mesto, ki je postalo prosto zaradi penzije. Konec leta 2018 je bilo v avstrijski finančni upravi zaposlenih približno 9.500 uradnikov, od tega odpade približno 6.400 na finančne urade,1.500 na carinske urade, ostali uslužbenci pa odpadejo na druge organizacijske enote kot npr finančna policija, oddelek za davčno kazenski pregon, davčna in carinska koordinacija.

Samo inšpektorice in inšpektorji oddelka za inšpekcijo velepodjetij (ta oddelek je običajno pristojen za večja podjetja, to so podjetja, pri katerih znaša letni promet več kot 10 milijonov €) so v letu 2018 za blagajno finančnega ministra predpisali skoraj 570 milijonov in so s tem dokazali, kako važno je njihovo delo.