Blog

Felix Wieser
Felix Wieser

COVID-19 KRIZA IN HKRATI IZZIV OZIROMA PRILOŽNOST

V SGZ smo se odzvali na krizo tako, da smo močno povečali INFORMIRANJE in KOMUNICIRANJE s člani, partnerji in z javnostjo nasploh. Še bolj smo se povezali - preko videokonferenz - s slovenskimi organizacijami v Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. Sodelujemo z zbornicami, državnimi in deželnimi institucijami v Avstriji in Sloveniji.

Povezujemo tudi mlade v okviru projekta MAJ.

Vsak, ki želi, lahko naše aktivnosti spremlja preko socialnih medijev: www.sgz.at, facebooka, Linked-Ina, newsletter.

Na tem mestu bi rad poudaril, da pojavi histerije in apokaliptičnosti absolutno niso na mestu  in škodujejo!

 

Prav pa seveda je, da se temeljito sprašujemo, kaj moramo ukreniti tako privatno kot tudi iz gospodarskega vidika?

Katera področja so in bodo tudi po krizi najbolj prizadeta?

Kaj smo v preteklosti delali narobe?

Kako je mogoče, do so Združene države Amerike, najbolj močna država na svetu, ki za oborožitev letno porabi preko 700 milijard dolarjev, tako hudo prizadete in da jih je epidemija zalotila tako nepripravljene?

Zakaj Evropa in še posebej EU nimata jasnega skupnega načrta za izbruh epidemij in drugih katastrof, ki se lahko vedno zgodijo?

Ali je pravilno, da nekateri populistični politiki pod pretvezo, da ukrepajo proti epidemiji, rušijo in omejujejo človekove pravice in demokracijo, strašijo državljane, namesto, da bi z najbolj sposobnimi strokovjaki za zdravstvo in komuniciranje „NAVDUŠEVALI“, MOTIVIRALI in PREPRIČEVALI  ljudi, da MORAJO  SODELOVATI, biti SOLIDARNI  in  POMAGATI  REŠEVATI  PROBLEME?

 

Gospodarske panoge, ki se bodo verjetno okrepile:

-telekomunikaja

-IT tehnologije in delo na domu

-energetika

-pridelava hrane v regionalnem okolju,

-skrb in varstvo okolja

-svetovanje in pomoč ljudem

-zdravstvo

-nega in skrb za starejšo generacijo

-in druge

 

Kaj bo z panogami kot so:

-mednarodni turizem, gostinstvo;

-finančne storitve, bančništvo, ki se nahaja v veliki transformaciji,

-prenapihnjeni logistični sistemi, ki okoli celega sveta prevažajo blago,

-avtomobilska industrija;

-letalstvo;

-oddajanje pisarn in poslovnih prostorov;

-kaj bo s kulturno dejavnostjo, ustvarjalnim delom umetnikov;

-kaj s samozaposlenimi;

-kaj z nevladnimi organizacijami;

-itd.

 

Kaj se bo zgodilo s podjetji in zaposlenimi, ki delajo v omejenem obsegu z velikimi nihanji naročil in negotovo prodajo?

Ob vseh teh dilemah pa velja pravilo:

V kriznih časih ne preživijo največji, najmočnejsi in najbolj pametni!!

Preživijo tisti, ki so za spremembe najbolj pripravljeni in se znajo najbolj hitro prilagoditi novim okoliščinam!

Skupinam in posameznikom iz socialnega roba družbe pa je treba nameniti še našo posebno solidarnost.

Ta misel in resnica naj velja tudi za nas v SGZ in za našo narodno skupnost.