Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Dramatičen vpliv koronakrize na avstrijski delovni trg

Trenutna koronakriza je v celoti zajela avstrijski delovni trg. To je ključna izjava študije, katero je izdelala Agenda Austria (detajli pod: https://www.agenda-austria.at/wp-content/uploads/2020/04/aa-corona-chapter-1-final.pdf).

V finančni krizi (ki je primarno zajela banke) se je leta 2009 približno 500 podjetij posluževalo tako imenovanega modela skrajšanega dela (nemško: Kurzarbeit). 56.000 delojemalcev je takrat bilo na skrajšanem delu.

Sedaj, v koronakrizi, se je že doslej (do sredine aprila) v Avstriji posluževalo skoraj 43.000 (!!) podjetij tega modela. 640.000 delojemalk in delojemalcev je prijavljenih za skrajšano delo. Če k temu številu prištejemo še 560.000 brezposelnih, potem imamo v Avstriji kar 1,2 mio delojemalk in delojemalcev, ki trenutno niso delujoči v „regularnih“ delovnih procesih oz. so nasploh brez posla. To je več kot dvojno število koroškega prebivalstva. Stroški politike delovnega trga pa so presegli že 6 milijard evrov. 

Pri vseh teh (nepredstavljivih) številkah je razumljivo, da hoče opozicija v parlamentu kontrolirati pakete te denarne pomoči. Opozicijske stranke nameravajo vzpostavitev parlamentarnega preiskovalnega pododbora. Kontrolni sosvet, ki ga je inštalirala vlada, je po mnenju opozicije preslabo kontrolno telo, tako, da ga opozicija odklanja.

Tudi v finančni upravi je načrtovano, da se bodo težiščno kontrolirala tista podjetja, ki se v koronakrizi poslužujejo modela skrajšanega dela.