Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Ekološko-socialna davčna reforma 2021 – prva analiza

Zvezna vlada je dne 4.10.2021 naznanila prvo ekološko-socialno davčno reformo v zgodovini naše države. Trenutno manjkajo še zakonski teksti, izvajalne uredbe. Glede na napeto politično situacijo je analiza podana izključno na osnovi trenutnega, v javnosti znanega pakta.

V hitri analizi bom podal tako moje pozitivne kot tudi negativne (kritične) pristope do načrtovane reforme (Avstrija je namreč slej ko prej država z visoko davčno obremenitvijo, zatorej je vsaka razbremenitev davčnih zavezancev načelno pozitivna poteza; reforma prinaša največjo razbremenitev v 2. republiki).


Pozitivno/pro:

 • družine bodo nadalje razbremenjene; družinski bonus plus se bo (za vsakega otroka) od letno 1500 € povišal na 2000 € (za otroke nad 18 let se bo povišal na 650 € letno) ter zvišanje otroškega dodatka od 250 € na 450 € - za vsakega otroka
 • sodelavke/sodelavci bodo dobili možnost, da se do 3000 € lahko udeležijo na dobičku podjetja (ta udeležba bo oproščena davkov in socialnih prispevkov)
 • razbremenitev pri dohodnini – pri davčnih stopnjah
 • znižanje prispevkov za bolniško zavarovanje (in sicer pri bruto plačah za aktivne delojemalce in samostojnih do 2500 €, pri penzionistih do 2200 €)
 • znižanje stopnje za davek od dohodka pravnih oseb, pomeni korporacijski davek (od trenutno 25% na 23%)
 • takojšni odpis nabavljenih sredstev do 1000 €
 • zvišanje prostega zneska za dobiček (od 13% na 15%)
 • uvedba investicijskega zneska za ekološke investicije
 • uvedba obdavčitve za izpust ogljikovega dioksida (2022 = 30 € na tono; 2025 = 55 € na tono), uvedba regionalnega bonusa za podnebje (klimo) – od 100 € do 200 €
 • razširitev oprostitve davka na lastni tok
 • davčne stimulacije za izmenjavo fosilnega gretja oz. termične sanacije poslopij
 • razširitev digitalne obdavčitve (pillar one, pillar two), obdavčitev kriptovalut


Negativno/kontra:

 • faktor obremenitve dela ostane v Avstriji slej ko prej visok
 • možna previsoka razbremenitev tistih, ki ne vplačujejo v sistem (financiranje socialne države)
 • politični odpor proti klasifikaciji bonusa za podnebje (primer: Dunaj 100 €, pretežni del Koroške 200 €)


Zaključek:

Kljub intenzivni javni kritiki je davčna reforma korak v pravo smer, ker bo samo od reforme davčne tarife profitiralo skoraj 4 mio avstrijskih davčnih zavezancev. Razbremenitvi družin je namenjena velika pozornost. Delojemalci in penzionisti bodo vrhu tega razbremenjeni na področju znižanja prispevkov za bolniško zavarovanje. Podjetništvo pa se bo lahko zaneslo na znižane stopnje pri korporacijskem davku in raznolikih prostih zneskih za investicije, naše podnebje pa je končno našlo vstop v davčni sistem države.