Blog

Felix Wieser
Felix Wieser

EVROPSKA UNIJA JE NAJVEČJA PRIDOBITEV EVROPSKIH NARODOV !!

A je nedvomno tudi res, da se je Evropska unija (EU) v preteklosti socialnim problemom  premalo posvečala. Drži tudi, da velikim koncernom uspeva z velikimi finančnimi sredstvi in „profesionalnim“ lobiranjem uveljavljati svoje interese in občutno  povečevati svoj   dobiček. Pogosto tudi na škodo potrošnikov, zaposlenih in okolja.

Nasprotja, ki so posledica prizadevanj po čim večjem profitu, neupoštevanje varstva okolja in zanemarjanje socialne pravičnosti pa  zelo uspešno in načrtno izkoriščajo populistične, rasistične, ksenofobne stranke, društva in združenja.

Z načrtnim širjenjem prirejenih vesti, brezobzirnih laži, sovraštva in in tudi z drugimi metodami ustvarjajo vzdušje strahu in povzročajo nestrpnost.
Veliki evropski stranki, ki jih predstavljajo  krščanski in socialni demokrati  (tudi nekatere druge),  se v preteklosti nista v zadostni meri posvetili problemom ljudi v EU.

EU bo v bodoče lahko uspešna le, če ji bo uspelo ohraniti mir, politično stabilnost, pošteno socialno okolje, varovati naravno okolje, pomagati obrobnim delom EU ter ekonomsko in politično stabilizirati sosednje regije Evrope.
Nacionalistična zazrtost in zaprtost namreč  ne ponujata alternativ!

In čeprav je EU vse prej  kot idealno združenje evropskih narodov in držav - za zdaj  še ni videti boljše alternative.

V zadnjem času se tudi zelo pogosto oglašajo stranke in politične skupine, ki skušajo obračati potek zgodovine. In  iz agresorjev delajo žrtve.

Gospod Weizäcker, bivši predsednik Zvezne republike Nemčije, je imel ob 40. obletnici konca druge svetovne vojne  izjemno pomeben govor, ki odmeva še danes in ki naj si ga posebej skrbno  preberejo tisti, ki poskušajo  danes potek zgodovine potvarjati.

Takole je povedal:
„Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg.

Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren.

Die Bitte an die jungen Menschen lautet:

Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiss.

Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“


V tem pomebnem govoru je povedano vse.
Pojdimo na volitve, pozorno prisluhnimo, kaj razlagajo in obljubljajo stranke in politiki.
Podprimo tiste, ki so za sodelovanje, povezovanje, socialno pravičnost, varstvo okolja in za ohranitev miru v Evropi in svetu.

Kajti brez teh vrednot se tudi gospodarstvo ne more uspešno razvijati!!!!