Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Hitri in pravilni ukrepi finančnega ministrstva

V namene zaščite avstrijskih davčnih zavezancev (podjetnikov) zaradi nastale situacije v zvezi z virusom Covid 19 je avstrijsko ministrstvo za finance svoji finančni upravi odredilo, da nebirokratsko odreagira na sledeča zaprosila davčnih zavezancev (podjetnikov):

  • Zmanjšanje davčnih predujmov za dohodnino (Einkommensteuer) ter davka na dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuer) – in sicer tudi do vsote 0.
  • Odstop od predpisovanja obresti – če na osnovi davčne odločbe običajno pride do dodatnega predpisa davkov, davčna uprava za doplačila teh davkov predpiše (poleg davkov) še obresti. Tokrat se bo uprava temu odpovedala.
  • Olajšave za konkretno plačilo davčnega dolga –plačilo davčnega dolga se tokrat lahko odloži na poznejši termin oz se lahko dogovorite z uradom za plačilo v obrokih.
  • Odstop od predpisa zamudnega pribikta (Säumniszuschlag) – ta zamudni pribitek znaša vsekakor 2% od tistega davka, ki na dan dospelosti ni bil plačan. Če se zamude plačila podaljšujejo, znaša zamudni pribitek lahko do 4%. Tokrat davčni zavezanci lahko zaprosijo, da ne pride do predpisa teh zamudnih pribitkov.

S temi prvimi ukrepi namerava ministrstvo za finance zagotoviti vsaj del likvidnosti avstrijskih podjetnikov.