Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Širokogrudna pomoč avstrijskemu gospodarstvu v pandemiji – vmesna bilanca konec 2021

Novi avstrijski finančni minister Brunner (v tej funkciji je nasledil Gernota Blümlna) je javnosti sporočil (Finanzminister Brunner: COFAG erhielt bisher über eine Million Anträge und zahlte knapp 9,8 Mrd. Euro aus; Wirtschaft und Arbeitsplätze weiterhin schützen (bmf.gv.at)), da je avstrijska COFAG prejela nad milijon zaprosil (950.000 zaprosil je bilo rešenih) in v pandemiji do konec leta 2021 izplačala skoraj 10 mrd €. Povprečna vsota je za posamezno zaprosilo znašala 10.500 €. Za obdelavo zaprosila so na COFAGU v povprečju potrebovali malo manj kot 10 dni. S to državno pomočjo je bilo možno zaščititi tako gospodarstvo kot tudi  delovna mesta.
 

Kaj se skriva za kratico COFAG?

COFAG (kratica za: COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH) je torej agencija za financiranje, organizirana v pravni obliki d.o.o., v lasti zveze (torej države Avstrije) in je bila ustanovljena prav v namene podpore avstrijskemu gospodarstvu v času pandemije.

COFAG domačemu gospodarstvu zagotavlja garancije, subvencije za fiksne stroške, nadomestila za izgube, bonuse za izpade ter nadomestila za izpad prometa.

 

Kaj so bili do danes posamezni ukrepi pomoči?


Bonus za izpad (nemško: Ausfallsbonus):

Ta bonus je predviden predvsem za mala in srednje velika podjetja.

Povprečni izplačani bonus je znašal 22.500 €, za obdelavo je COFAG potrebovala 7 dni. Za bonus je zaprosilo 160.000 podjetij; izplačani volumen znaša doslej 3,5 mrd €.


Nadomestilo za izgube (nemško: Verlustersatz):

To nadomestilo je (z razliko do poprej obrazloženega bonusa za izpad) inštrument, ki podpira predvsem velika podjetja.

Je namenjen torej velikim firmam, ki v podjetju potrebujejo likvidnost.

Povprečno zaprosilo predlagatelja je zajelo 500.000 €, 2500 podjetnikov je na ta način s strani COFAGa koristilo podporo v višini 650 mio €. Ker so predpogoji za izplačilo tega nadomestila zdaleč bolj kompleksni kot pri ostalih ukrepih (velika podjetja so namreč poleg tega nadomestila zaprošala še za garancije, za odlog dolgov in plačil v obrokih itd.), je COFAG za obdelavo posameznega zaprosila v povprečju potrebovala več kot 3 mesece, točno 77 dni.


Subvencije za fiksne stroške I (nemško Fixkostenzuschuss I)

Podjetja, ki so zaradi krize utrpela upad prometa v višini 40% ali pa več – in sicer v obdobju med marcem 2020 in 15.09.2020, so lahko zaprosila za to pomoč. V povprečju se je za predlagatelja izplačalo 10.000 €. 30.000 podjetij je oddalo na 150.000 zaprosil. Izplačana vsota je doslej znašala 1,3 mrd €, za obdelavo posameznega zaprosila je COFAG potrebovala 9 dni.


Subvencije za fiksne stroške 800.000 (nemško: Fixkostenzuschuss 800.000)

Podjetja, ki so zaradi krize utrpela upad prometa v višini 30% ali pa več – in sicer v obdobju med 19.09.2020 in 30.06.2021, so lahko zaprosila za to pomoč.

V povprečju se je za predlagatelja izplačalo 22.000 €. 67.000 podjetij je oddalo 75.000 zaprosil. Izplačana vsota je znašala nekaj nad 1 mrd €, za obdelavo posameznega zaprosila je COFAG potrebovala 10 dni. Zaprosila se sprejemajo še do konec marca 2022.


Nadomestilo za izpad prometa v novembru 2020 (nemško: Umsatzersatz für November 2020)

Nadomestilo za izpad prometa v mesecu novembru 2020 je bilo namenjeno vsem podjetjem, katera so bila v mesecu novembru leta 2020 zaradi lockdowna uradno zaprta (zaprtje je prizadelo predvsem mala in srednje velika podjetja, manj velike firme). Povprečna izplačana vsota je znašala 20.000 €. V Avstriji je 110.000 podjetij zaprosilo za izplačilo tega nadomestila. Celotna izplačana pomoč je znašala 2,2 mrd €, za obdelavo posameznega zaprosila je COFAG potrebovala 6 dni.


Nadomestilo za izpad prometa v decembru 2020 (nemško: Umsatzersatz für Dezember 2020)

Podobno kot nadomestilo za mesec november je tudi nadomestilo za izpad prometa v mesecu decembru 2020 bilo namenjeno vsem podjetjem, katera so bila v mesecu decembru leta 2020 zaradi lockdowna uradno zaprta (zaprtje je prizadelo predvsem mala in srednje velika podjetja, manj velike firme). Povprečna izplačana vsota za december je znašala 10.000 €. V Avstriji je 105.000 podjetij zaprosilo za izplačilo tega nadomestila. Celotna izplačana pomoč je znašala 1 mrd €, za obdelavo posameznega zaprosila je COFAG potrebovala 14 dni.


Posredno nadomestilo za izpad prometa (indirekter Umsatzersatz)

Covid ukrepi v stiski so prizadeli v času lockdowna (v mesecih november in december 2020) še druge panoge. Predlagatelji, primarno mala in srednje velika podjetja, so kot posamezna dobila nekaj nad 35.000 €, tako zaprosilo je v Avstriji stavilo 3.500 podjetij.

Celotna izplačana pomoč je znašala 100 mio €, za obdelavo posameznega zaprosila je COFAG potrebovala 29 dni.


Garancije (nemško Garantien):

Z garancijami je država podpirala likvidnost podjetij. Povprečna višina garancije je znašala 180.000 €, 25.000 zaprosil je bilo rešenih, v povprečju je obdelava zaprosila trajala 2 dni.

 

Ali je COFAG v skladu z ustavo?

Ustavno sodišče je decembra 2021 razsodilo, da sta vzpostavitev in delovanje agencije COFAG v skladu z avstrijsko ustavo.

 

Povzetek:

Ta prispevek zdaleč ni zajel celotne pomoči države v pandemiji kot npr. subvencije za skrajšano delo, pomoči iz raznolikih skladov za trde primere (nemško: Härtefallfonds), odlog davčnih dolgov itd. Če seštejemo vse te pomoči, pridemo po serioznih ocenah konec leta 2021 do vsote, ki se približuje višini 40 mrd € ali pa drugače povedano – skoraj 10 % avstrijskega BDPja.