Blog

Felix Wieser
Felix Wieser

SKUPAJ VEDNO ZMOREMO IN BOMO ZMOGLI TUDI TOKRAT!

Spoštovane članice, spoštovani člani!

Epidemija je čez noč ohromila javno življenje doma, v alpsko-jadranski regiji in v sosednjih državah.

Na preizkušnji je  vsestranska skrb za vsaj minimalno funkcioniranje javnega in privatnega življenja.

Javne službe, medicinska oskrba, oskrba s hrano in zdravili, energetska oskrba, minimalna gospodarska dejavnost, pravilno in sprotno  obveščanje celotnega prebivalstva, tudi tistega dela, ki nemški ali slovenski jezik morda ne obvlada v zadostni meri, varnost ljudi, nujni prevozi, sosedska pomoč in drugo mora v državi delovati tako, da ne pride do panike in kaosa.

Nujna solidarnost z ljudmi, ki si sami iz bilo katerega razloga ne morejo ali ne znajo pomagati, mora biti dana.

Vse to pa morajo ob sodelovanju  NAS DRŽAVLJANOV  zagotoviti vlade, ki  razpolagajo z našimi finančnimi sredstvi in imajo mandat, ki so ga dobile na volitvah!!

V takih trenutkih vidimo, da so dobro organizirane javne službe potrebne in nujne za funkcioniranje človeške družbe.

V situacijah, kot je trenutna epidemija koronavirusa, vidimo, da posameznik sam ne more preživeti.

Celo države, predvsem male, ki so vpete v mednarodno trgovino, transport, oskrbo s hrano in medicinskimi potrebščinami, ne morejo same biti kos izzivom in morajo pospešeno sodelovati s sosedi in drugimi državami.

Epidemijo lahko zajezimo samo tako, da DOSLEDNO SPOŠTUJEMO navodila vlad, zdravniške stroke in lokalnih oblasti.

Prepričan sem, da se bomo iz te krize naučili, kaj moramo spremeniti, da bomo za prihodnje izzive in krize bolje pripravljeni.

Bodimo strpni in solidarni z vsemi, ki so sosedske  pomoči najbolj potrebni.