Blog

Felix Wieser
Felix Wieser

SLOVENSKA GOSPODARSKA ZVEZA - MOTOR POVEZOVANJA V ALPSKO-JADRANSKI REGIJI!

Alpsko-Jadranska regija, naša širša domovina, se je v letu, ki se poslavlja, razvijala v glavnem pozitivno. Seveda je tudi v tem prostoru še veliko posameznikov in organizacij, ki še vedno nasprotujejo enakopravnosti jezikov in kultur v javnem prostoru. Vendar o tem kdaj drugič.

Ko pa se ozremo v širši evropski prostor, so stvari manj obetavne. V Franciji in Italiji in še kje, so ljudje nezadovoljni s svojim socialnim položajem, v državah jugovzhodne Evrope se krepijo nacionalizmi, populizmi in desni ekstremizmi. Tudi v vseavstrijskem prostoru dvigajo glasove desni ekstremisti, ki se raje povezujejo z enako mislečimi na vzhodu in jugu Evrope namesto, da bi krepili demokratične pridobitve.

V svetovnem merilu se velesile na novo pozicionirajo, afriški kontinent je nemiren, globalizacija je v polnem teku, skrb za okolje pa predstavlja največji izziv človeštva. 

Kaj pa smo mi sami prispevali k stabilnosti regije v kateri živimo?

Slovenska gospodarske zveza ( SGZ ) sodi nesporno med tiste organizacije CIVILNE DRUŽBE, ki stoji v prvi vrsti prizadevanj za vsestransko sodelovanje v regiji.

Projekti kot CONNECT PLUS ( program za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij iz Slovenije in Avstrije ), projekt MAJ ( povezovanje mladih gospodarstvenikov v regiji ), izvajanje aktivnosti POSLOVNEGA KLUBA ( spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma itd.), kooperacije od Južnega Tirola, Furlanije Julijske Krajine, Slovenije, Porabjem in vse tja do hrvaške Istre, pomoč pri prestrukturiranju Zadruge Market Pliberk so le del aktivnosti SGZ v letu 2018.

Pomembno mesto SGZ v regiji je prepričljivo potrdila prireditev ob 30 letnici naše organizacije, na kateri smo skupno izpostavili, da so mejne kontrole, ki jih izvaja Avstrija na slovensko/avstrijski meji, nepotrebne in kontraproduktivne.

Žal pa je tudi med našo skupnostjo še vedno nekaj "strokovnjakov", ki se najraje ukvarjajo s preteklostjo, širijo malodušje in delajo škodo. Velika večina ljudi pa zre optimistično v prihodnost in uspešno deluje na gospodarskem, kulturnem, športnem in drugih področjih.

Leto, ki prihaja, bo zelo živahno, tako na političnem ( brexit,  evropske volitve ) kot tudi na gospodarskem področju. Desni ekstremisti bodo vodili gonjo proti Evropski Uniji, močan bo nacionalističen pogled na družben in gospodarski razvoj.

Naš cilj mora biti usmerjen v bodočnost.

Razvoj zagotavljajo ljudje, ki jih vodi motivacija po napredku.