Blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Ukrepi nemške vlade

Nemška zvezna vlada je „sešila“ največji paket za državo – in sicer v zgodovini Nemčije. Država je vzpostavila ščit (ga imenujejo tudi Schutzschild – ščit zaščite) in bo zajel zaposlene ter podjetnike. Vse detajle vidite tudi pod linkom ob koncu tega bloga. 


Splošno:

 • Za financiranje bo nemška Zveza najela nove kredite v višini 156 milijard €
 • Za oskrbo gospodarstva so med drugim predvideni sledeči ukrepi:
 • 3,5 milijard € - za nabavo zaščitne medicinske opreme ter razvoj cepiva
 • 55 milijard € - za boj proti pandemiji (nemška vlada „našpona“ zaščitno streho za bolnice, da se kompenzira izpad prihodkov, da se pokrijejo višji stroški bolnic etc). Vrhu tega dobijo bolnice bonus za vzpostavitev dodatnih postelj na intenzivni. Tudi za samostojne zdravnike (zdravnike, ki imajo npr. ordinacije) in imajo trenutno „izpade“ pri dohodkih, pride do podpore s strani države.
 • carina nadzira, da ne pride do izvoza mask, očal ter obleke, ki je sedaj potrebna v bolnicah in podobnih zdravniških ustanovah
 • zvezna vlada pomaga družinam, predvsem tistim, kjer starši trenutno nimajo dohodkov. Podobna podpora je predvidena za proste poklice kot umetnike, pisatelje, svetovalce


Majhna podjetja, SP-ji – predvsem majhna podjetja bodo dobila hitro in predvsem obširno podporo:

 • Nemška zveza dá  50 milijard € na razpolago, za hitro in nebirokratsko pomoč. S tem se zagotovijo ENKRATNE NEPOVRATNE subvencije za stroške obratovanja teh podjetnikov:
  • podjetniki do 5 uslužbencev prejmejo do 9.000 €
  • podjetniki do 10 uslužbencev prejmejo do 15.000 €
  • te storitve države se naj nebirokratkso (pravzaprav brez preverbe premoženjskega stanja) hitro izplačajo


Realno gospodarstvo se bo obširno podprlo, v namene zagotovitve nadaljnjega obstoja podjetnikov ter zaščite delojemalcev in njihovih delovnih mest.

 • Nemška zveza bo ustanovila fond za stabilizacijo gospodarstva (nemško: Wirtschaftsstabilisierungsfonds), ki pa je v prvi vrsti naslovljen na velepodjetja in ki bo lahko oddal pomoč v velikih volumnih. Ta fond bo dobil/bo dotiran:
  • 100 milijard € za kapitalske ukrepe
  • 400 milijard € za poroštva
  • do 100 milijard  lahko ta fond refinancira programe KfW-ja (kaj je KfW? – to je nemška kreditna ustanova za novovzpostavitev in krepitev gospodarstva; je v svetovnem merilu največja banka za podporo gospodarstva; bilančna vsota ca 500 milijard €, glejte tudi splet www.kfw.de)
  • KfW bo postavil „na noge“ kreditne programe (predvsem za majhna in srednje velika podjetja) v neomejenem volumnu; to naj bi izboljšalo likvidnost za ta podjetja


Davki

Podjetja (ne glede na njihovo velikost) dobijo pomoč s strani nemške finančne uprave.

Do konec leta 2020 velja ( v Avstriji doslej do konec septembra 2020):

 • nemška finančna uprava dovoli odlog plačila davkov
 • akontacije davkov se prikrojijo dejanskim gospodarskim razmeram
 • finančna uprava odstopa od davčnih izterjav/izvršb

Vse nadaljnje in še bolj obširne informacije so dostopne na spletu: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html;jsessionid=F79E72601B22ADC4807B3F4ED8625D20.delivery2-master