Blog

Felix Wieser
Felix Wieser

VISOKA GOSPODARSKA RAST V SLOVENIJI

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem kvartalu 2018 zvišal za 4,8 odstotka. BDP pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal celo za pet odstotkov!!

Tak razvoj temelji na stabilni domači porabi in visoki stopnji izvoza. Visoke so tudi investicije v zgradbe, objekte, opremo in stroje.

Razvoj na področju turizma je zelo obetaven, saj se Slovenija razvija v zeleno destinacijo v evropskem in svetovnem merilu. Slovenija sodi po mednarodnih ocenah tudi med najbolj varne države v Evropi in svetu.

Večletni pozitivni gospodarski razvoj je občutno znižal brezposelnost in podjetja se soočajo s pomankanjem  delovne sile.

Slovenija in celotna Alpsko-Jadranska regija pa bo v prihodnosti lahko napredovala samo pod pogojem, da bodo zaposleni pošteno in dobro plačani in spoštovani.

Zelo pogosto srečujem podjetnike, ki tega dejstva nočejo razumeti, čeprav imajo večletne lepe dobičke v svojih podjetjih.

Živimo v času hitrih in velikih sprememb na vseh področjih življenja.

Digitalna transformacija gospodarstva pospešuje tudi družbene spremembe. Ta proces zahteva še več sodelovanja, izmenjave mnenj, mreženja in še bojše izobraževanje.

Nadaljnji uspešni gospodarski in vsestranski družbeni razvoj bo v prihodnosti odvisen predvsem in vedno bolj od odlično izobraženih in motiviranih sodelavcev in sodelavk.

Največje bogastvo prihodnosti je humani kapital, je posameznik, ki je ustvarjalen, ki zna sodelovati, ki je toleranten do kolegov in kolegic na delovnem mestu in v družbi.

Le tisti podjetniki in tiste regije, ki se bodo tega zavedali in naredili vse, da obdržijo dobre sodelavce, bodo v prihodnosti uspešni.