blog

Marian Wakounig
Marian Wakounig

Ena četrtina nosi več kot tri četrtine davčnega bremena

Pred dobrimi desetimi leti je takratna avstrijska finančna ministrica, Maria Fekter, pustila izdelati študijo, iz katere naj bi bil razviden prispevek posameznih skupin davčnih zavezancev v državni proračun. Jasno je, da so izsledki take študije vedno precej dificilne narave, ker pride do (razumljivih) razhajanj subjektivnih mnenj posameznih davkoplačevalcev in tistimi, ki izdelajo tako študijo. Ob koncu dneva pač analitiki in statistiki ovrednotijo celotno maso vplačanih davščin in seveda se pusti dognati, kaj so »blagajniški« prispevki posameznih skupin davčnih zavezancev. Že takratne, zdaj 10 let stare, študije so pokazale, da približno 40% vseh avstrijskih fizičnih oseb/davčnih zavezancev (vključno s penzionisti) sploh ne plačuje davka na plače (nemško Lohnsteuer) v državno blagajno. To pomeni, da niso obremenjeni z davkom od plače (opomba ob robu: davek od plače ni nič drugega kot dohodnina).

Temu dejstvu ne botruje davčna utaja davčnih zavezancev, temveč relativno visok prag obdavčitve za dohodnino, saj se v Avstriji do 11.000 € letnega dohodka sploh ne plačuje dohodnine; za letni dohodek med 11.000 € – 18.000 € pa se plača 20% dohodnine. 20% pa je še vedno za par točk manj kot npr. davek za obresti na varčevalnih knjižicah, ki znaša kar 25% dohodnine.

Do podobnih rezultatov pride sedaj objava Agende Austria, ki pravi, da ena četrtina davčnih zavezancev plača več kot tri četrtine pobranega davka na plače. Iz te objave se prav tako lahko razbere, da štejejo davkoplačevalci z letnim bruto dohodkom nad 45.000 € k gmotni četrtini davčnih zavezancev, saj plača ta skupina kar tri četrtine celotnega davka od plače (Ein Viertel zahlt mehr als drei Viertel der Lohnsteuer – Agenda Austria (agenda-austria.at).

Pred nedavnim je bil prav na našem spletu izpod peresa blogerja Wieserja objavljen blog o dohodku in premoženju (PREMOŽENJE IN DOHODEK - blog - SGZ - Slovenska gospodarska zveza). Avtor, podprto z dejstvi, jasno izpostavi, da se premoženje bogatih neprenehoma veča. Prav tako pa je danes na tem mestu omembe vredno (in temu služi tudi študija Agende Austria), da je v Avstriji tako zvani »srednji sloj« tisti, ki nosi pretežni del dajatvenega bremena (davek od plače šteje namreč polega davka na dodano vrednost k stebrom državne blagajne) in s tem prispevkom ta sloj bistveno zagotavlja obstoj struktur naše države.