30 obletnica sodelovanja TAK

Objavljeno:
Slika: 30 obletnica sodelovanja TAK
Slika: 30 obletnica sodelovanja TAK

Že 30 letna skupna zgodovina TAK in Escola Tecnica de Formacao Gerencial v Minas Gerais

 

Danes 24.05.2023 je Dvojezična zvezna trgovska akademija organizirala simpozij pod naslovom Connected / Mreženje.Vernetzung katerega referenti so bili:

 

mag. Fabiana Ribeiro de Pinho , Escola do Sabrea

dr. Bogdan Šalej-Barenboim | SGBN ​

predsednik Robert Frandolič | SDGZ-URES​

kom.sv. Benjamin Wakounig | SGZ​

moderacija: Vesna Hodnik, SGZ

glasbeni vložek: Rebeka Kert, dijakinja 2AK

 

Gostitelj, ravnatelj  Mag. Hanzi Pogelschek je uvodoma povedal, da je 30 letna skupna zgodovina primer dobre prakse in da si Hak-Tak ponovno želi vzpostaviti intenzivnejše sodelovanje s šolo Escola tecnica SABRAE v Minas Gerais.

 

Pred 30 leti je dr. Bogdan Šalej, tedaj predsednik šole Escola do Sabrae,  skupaj s tedanjimi predstavniki šole TAK  in g. Karel Smolletom, ki je bil na simpoziju častni gost, ustvaril povezovalni projekt med šolama. Escola do Sabrae je za ustanovitev in delovanje šole prevzela prav model Dvojezične zvezne trgovske akademije, ki traja še do danes. Želeli so si namreč šolo, ki je usmerjena v gospodarstvo in prav ta vzgled so prepoznali pri nas na Koroškem. Sporazum je tudi omogočil, da so dijaki Celovške šole odšli na izmenjavo v Brazilijo in obratno. Ravnatelj mag. Pogelschek se ponovno zavzema za oživitev sodelovanja in je zato povabil na simpozij ustanovnega člana dr. Bogdan Štefana Šaleja ter direktorico Escola Tecnica de Formacao Gerencial, mag. Fabiano Ribeiro de Pinho, ki je povedala da je bila Escola Sebrae ustanovljena leta 1993/94.

Dr. Šalej je v nadaljevanju predavanja  izpostavil začetke sodelovanja in hvaležnost, da je danes po tolikih letih ponovno tu in da je šola v Braziliji zgodba o uspehu. Dr. Šalej je imel vizijo, kako spremeniti in izboljšati izobraževanje v Braziliji preko podjetništva in profesionalnega pristopa k izobraževanju.

Pred 3 leti je dr. Šalej ustanovil Slovenian Global Business Network, ki povezuje slovenske organizacije po svetu ter ponuja slovenskim podjetnikom platformo za sodelovanje in povezovanje v globalnem sistemu.

Del te mreže sta tudi SGZ in SDGZ iz Trsta. Predsednika obeh organizacij kom.sv. Benjamin Wakounig in Robert Frandolič sta izpostavila pomembnost povezovanja v regiji in širše, ter da je prihodnost tovrstnega povezovanja odvisna prav od dijakov / mladih, ki vstopajo v svet podjetništva.

Simpozij se je zaključilo z operativnim sestankom, ki bo začrtal prihodnje korake sodelovanja med šolama in s ciljem, da ponovno pride tudi do redne izmenjave dijakov.