Härtefallfonds (Sklad za podjetja v stiski) bo podaljšan na skupno 12 mesecev!

Objavljeno:
Slika: Härtefallfonds (Sklad za podjetja v stiski) bo podaljšan na skupno 12 mesecev!
Härtefallfonds (Sklad za podjetja v stiski) bo podaljšan na skupno 12 mesecev!

Härtefallfonds (Sklad za podjetja v stiski) bo podaljšan na skupno 12 mesecev!

  • Zaenkrat lahko prizadeti prejemajo podporo iz sklada v 6 od 9 mesecev (6 mesecev med 16. marcem 2020 in 15. decembrom 2020). V prihodnosti bo na voljo 12 od 12 mesecev (16. marec 2020 - 15. marec 2021).
  • Podjetja, ki so imela v tem obdobju vsaj 50-odstotni upad prometa ali niso mogla več pokriti tekočih stroškov, so upravičena do sredstev iz druge faze sklada.
  • Posledično lahko v obdobju dvanajstih mesecev v okviru sklada prejmete do 2.500  evrov na mesec oz. do 30.000 evrov čez celo leto.
     

Prijave bodo predvidoma možne od sredine oktobra. Podaljšanje bo torej izvedeno pravočasno pred začetkom sedmega meseca te podpore.


"Če se okvirni pogoji ne bodo izboljšali, tudi podporni ukrepi ne smejo poteči," je dejal predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl. Zato se je Wirtschaftsbund zavzel za razširitev sklada za podjetja v stiski na zvezni ravni. "Predvsem mali in zelo majhni podjetniki preživijo z njo težke čase" razlaga predsednik WK-Kärnten. Zlasti s povečanjem maksimalnega zneska financiranja sklad ponuja boljšo pomoč.

 

https://www.wirtschaftsbund-ktn.at/aktuelles/haertefallfonds-2-wb-verhandlungserfolg/