Härtefallfonds - sklad za podjetnike v stiksi - nadgrajen

Objavljeno:
Slika: Härtefallfonds  - sklad za podjetnike v stiksi - nadgrajen

Härtefallfonds naj bi samozaposlenim pomagal pri kritju življenjskih stroškov. Ker zaprtja zaradi pandemije še vedno ni konec, je bil HFF tudi prilagojen in razširjen.

Tukaj so fakti:

  • Podaljšanje za tri referenčna obdobja (mesece), kar pomeni, da so možne prijave za največ 15 obdobij.
  • Prijave je mogoče oddati do vključno 31. julija 2021.
  • Poleg bonusa za vrnitev (Comeback-bomus) bo od 1. junija izplačano še dodatnih 100 evrov za vsako subvencionirano obdobje. Plačilo se izvede samodejno, brez ločene vloge.
  • Povečanje največjega skupnega zneska financiranja na 39.000 evrov.
  • Povečanje upravičenosti za zagonska podjetja (od 01.01.2020 do zdaj) na 31.10.2020.
  • Prilagoditev v primeru plačilne nesposobnosti: postopki prestrukturiranja v skladu s §§ 166 ff IO so v prihodnosti upravičeni do sredstev iz tega sklada.
  • Možno je izplačati tudi na konte v drugih članicah EU ali EGP.
  • Za prijave, ki so vložene po 15. aprilu 2021, mora veljati, da se samostojna podjetniška dejavnost izvaja v času prijave in v celotnem prijavnem obdobju (zlasti brez obvestila o začasni prekinitvi).
  • Prav tako je pogoj, da ob trenutku vložitve vloge in v obdobju, za katero se zaprosi, niso bile prejete nobene ugodnosti iz zavarovanja za primer brezposelnosti.


Povezava: