Koralmbahn - "priložnost stoletja"

Objavljeno:
Slika: Koralmbahn
Koralmbahn
Slika: Koralmbahn
Koralmbahn
Slika: Koralmbahn
Koralmbahn
Slika: Koralmbahn
Koralmbahn

Celovec, 8. maj , Evropska hiša v Celovcu

 

Evropska hiša je pripravila predavanje na temo nove hitre železnice Koralmbahn.

Dejstva:

✔️ potovanje z železnico bo možno leta 2026

✔️ 45 minut bo trajalo potovanje med Gradec in Celovcem

✔️ največja hitrost: 250 km/h  

✔️ dolžina proge: 127 km

✔️ regija Koralmbahn je velika 1,1 mio prebivalcev

 

Poleg uvodne besede predsednika Europahausa Dr. Christofa Zernatta je MMag. Dr. Meinrad Höfferer - direktor Koroške gospodarske zbornice (WKO) - predstavil temo z uvodnim govorom.

Benjamin Wakounig, predsednik SGZ, Julia Feinig-Freunschlag, MAS, direktorica podjetja Logistik Center Austria Süd, in Peter Weidinger, član Državnega sveta in predsednik Avstrijsko-slovenskega društva, so imeli odprto razpravo.

Dogodek je vodil direktor Europahausa Marc Germeshausen, MSc BA.

Projekt Koralmbahn je zagotovo za regijo priložnost stoletja. Prav o priložnostih, ki jih bo nova hitra železnica ponudila, so spregovorili gostje. Svoje pomisleke in ideje kako narediti domačo nalogo v naslednjih dveh letih, so aktivno opozorili tudi gostje večera. Prav vsi pa so se strinjali, da je potrebno o projektu komunicirati s prebivalci v regiji, ker le skupaj lahko dosežemo pozitiven učinek te inovacije.

Benjamin Wakounig je spregovoril tudi o temu, da je potrebno seznaniti tudi Slovenijo o projektu in iskati skupne sinergije v našem skupnem gospodarskem prostoru in da je prav SGZ tista prava povezovalka v regiji.

 

SAVE THE DATE 

19.10.2023 ob 17:00 uri 

k3 - Škocjan (Avstrija) 

 

SGZ vas vabi da si shranite datum: ponedeljek 16. oktober 2023, ko bomo pripravili predstavitev projekta Koralmbahn v dvorani K3 – Škocjan, kamor bodo poleg avstrijskih predstavnikov gospodarskih organizacij, povabljeni tudi predstavniki slovenske politike.