Korotan Awards za izjemne dosežke

Objavljeno:
Slika: korotan
korotan

Prejemnika Korotan Award za posebne dosežke sta ZADRUGA Pliberk in Mohorjeva družba!

 

Kaj je miselno ozadje, duhovna podstava za podobo skulpture KOROTAN Award?

Kipec upodablja izzive in ovire, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, še posebej v zelo razburkanih časih gospodarjenja. Vse se neprestano spreminja – PANTA REI – treba je gledati naprej in imeti razumljive cilje ter vizijo, ki jo motivirani sodelavci in sodelavke sooblikujejo, jo razumejo in vsak dan živijo.

Skulptura je oblikovana v montanističnem stilu, prikazuje vzpone in padce. Korak za korakom se vzpenjaš, ko premagaš prvo oviro, sledi druga, tretja in tako dalje. Tisti, ki želijo doseči cilj in si znova in znova zastavljajo nove cilje, morajo biti sposobni oblikovati team, delati v navezi, voditi skupino s socialno kompetenco, morajo biti pripravljeni se učiti od sodelavcev in sodelavk in ne smejo postati samozadostni.

Skulpturo so izdelali oblikovalci svetovno znane steklarne Rogaška v Sloveniji, ki se ji na tem mestu prisrčno zahvaljujemo za izdelavo tega unikatnega izdelka.

Slovenska gospodarska zveza podeljuje svoje najvišje priznanje, nagrado KOROTAN, ljudem in ustanovam iz gospodarstva, ki so še v aktivnem delovnem procesu in na svojih področjih zaslužno delujejo.

Letošnji dobitnici nagrade KOROTAN sta:

ZADRUGA PLIBERK za ohranitev slovenskega blagovnega zadružništva na Koroškem

in

MOHORJEVA DRUŽBA, ob 170. obletnici za vsestransko izobraževalno in vzgojno delo v obeh jezikih dežele Koroške

 

MOHORJEVA DRUŽBA

„OB 170. OBLETNICI IN ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OHRANJEVANJE DVOJEZIČNE JEZIKOVNE PODOBE KOROŠKE TER USPEŠNO ZDRUŽEVANJE TRADICIJE IN INOVACIJE NA KOROŠKEM“

Mohorjeva družba je najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem. Mohorjeva založba Celovec je najstarejša slovenska in koroška založba. Letos ta častitljiva koroška ustanova obhaja 170. obletnico obstoja.

Zaposluje okoli 90 sodelavk in sodelavcev na raznih področjih ter skrbi za narodno omiko in ohranitev dvojezične jezikovne podobe Koroške. Izdaja knjige in druge tiskane izdelke in sredstva javnega obveščanja ter razvija gospodarske dejavnosti. Pod njenim okriljem delujejo med drugim dvojezične jasli in dvojezični otroški vrtec, zasebna ljudska šola in zavetišče za šolarje ter dijaški in študentski domovi. Prizadeva si za dialog in mirno sožitje slovenske in nemške narodne skupnosti na Koroškem ter za dobre sosedske odnose med Avstrijo in Slovenijo. Deluje povezovalno ter vzpostavlja stike med ljudmi na Koroškem, v Republiki Sloveniji in slovenskimi rojaki po vsem svetu.

S svojim vodilom "Tradicija in inovacija" se odziva na nenehno spreminjajočo odprto družbo in je močno zasidrana na Koroškem, regiji Alpe-Jadran in združeni Evropi.

 

ZADRUGA PLIBERK

"ZA OHRANITEV SLOVENSKEGA BLAGOVNEGA ZADRUŽNŠTVA NA KOROŠKEM"

Prva gospodarska zadruga na Koroškem je bila ustanovljena leta 1899 v Sinči vasi. 18. februarja 1921 je sledila nadgradnja z ustanovitvijo Zveze koroških zadrug. Obe sta bili slovenski ustanovi, botroval jima je Valentin Podgorc, slovenski duhovnik iz Šentaneže pri Velikovcu.

V obdobju vedno slabših socialnih razmer in razslojevanja je bil to pomemben korak k izboljšanju socialnih, gospodarskih in duhovno-kulturnih razmer na Koroškem. Model socialnega zadružništva, ki ga je v tem času razvil slovenski duhovnik Janez Evangelist Krek, je bil zgled tudi avstrijski Raiffeisenovi zvezi.

V času druge svetovne vojne je bilo slovenskemu zadružništvu delovanje otežkočeno in deloma tudi onemogočeno. S pomočjo zavzetih koroškoslovenskih zadružnikov je po letu 1945 spet zaživelo, ustanovile so se številne zadruge širom južne Koroške.

Gospodarski izzivi v novejšem obdobju so narekovali nove pristope, leta 2018 se je uspešno spremenila lastniška struktura zadruge. Pod novo, okrepljeno blagovno znamko ZADRUGA oz. ZADRUGA Pliberk se zadružno razmišljanje nadaljuje in ohranja slovensko blagovno zadružništvo na Koroškem.

Zadruga Market Pliberk danes zaposluje nad 100 delojemalcev na trenutno petih lokacijah na južnem Koroškem, se uspešno razvija in je prepoznavna kot regionalni ponudnik blaga pod geslom: »Tu me razumejo«.

Externer InhaltDer externe Inhalt darf aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen nicht geladen werden. Um die Inhalte zu sehen, können Sie entweder “Targeting Cookies“ zulassen (in den Cookie Einstellungen), oder den Inhalt direkt auf der Webseite des Providers ansehen.