Model skrajšanega delovnega časa zaradi virusa COVID-19

Objavljeno:
Slika: Model skrajšanega delovnega časa zaradi virusa COVID-19

Glede na trenutno stanje je vlada prilagodila model skrajšanega delovnega časa. Z novim modelom naj bi podjetja bila zmožna kljub zmanjšani potrebi po delovni sili držati zaposlene v podjetju. Avstrijska vlada se želi na ta način izogniti množični brezposelnosti.

Po potrebi je možno na podlagi sporazuma s socialnim partnerjem zaprositi za znižanje delovnega časa za 10-90 %. Nastalo izgubo plačila bo nadomeščal AMS v obliki dodatka za krajši delovni čas, ki bo znašal 80-90 % neto plače in bo razporejen glede na stopnjo dohodka. Delodajalcu se bodo povrnili tudi prispevki za socialno zavarovanje  delodajalca (Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeitrag).

Za vložitev krajšanja delovnega časa so potrebni naslednji koraki:

  1. Obrnite se na svet delavcev (če obstaja).
  2. Obrnite se na svojo deželno gospodarsko zbornico za pripravo sporazuma s socialnim partnerjem (Sozialpartnervereinbarung).
  3. Pripravite naslednje dokumente: sporazum s socialnim partnerjem, formular za vlogo pri AMS-u (povezava), obrazložitev gospodarskih težav
  4. Pošljite dokumente preko maila ali pošte na AMS.
  5. AMS bo obdelal vašo vlogo in vas bo obvestil o odločitvi.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete neposredno na AMS (preko maila ali telefona).


Vir in nadaljnje informacije: