Krepitev partnerstva med Slovenci na Madžarskem in v Avstriji: Načrtovani obisk in tesnejše sodelovanje

Objavljeno:
Slika: Krepitev partnerstva med Slovenci na Madžarskem in v Avstriji: Načrtovani obisk in tesnejše sodelovanje

V petek, 19. aprila 2024, je v Monoštru potekal delovni sestanek med predstavniki Zveze Slovencev na Madžarskem in Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Med ključnimi temami sestanka je bil načrtovan obisk predstavnikov Zveze Slovencev na Madžarskem na Koroškem, ki bo potekal 27. maja.

 

Na delovnem sestanku predstavnikov Zveze Slovencev na Madžarskem in Slovenske gospodarske zveze v Celovcu so sodelovali predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs, skupaj s sodelavkama Biserko Bajzek in Lilo Fasching, pedagoška svetovalka v Porabju Valentina Novak ter podpredsednik Slovenske gospodarske zveze Felix Wieser.

 

Glavne teme sestanka so bile med drugim možnosti še tesnejšega sodelovanja slovenskih organizacij regije Alpe-Jadran na različnih področjih ter potenciali Zamejske gospodarske koordinacije. Posebna pozornost je bila namenjena tudi obisku predstavnikov Zveze Slovencev na Madžarskem na Koroškem, ki bo potekal 27. maja 2024. 

 

Pogovor na sestanku je potekal konstruktivno, pri čemer so se udeleženci strinjali, da je tesnejše sodelovanje med slovenskimi organizacijami v regiji Alpe-Jadran ključnega pomena za ohranjanje in krepitvi kulturnih, gospodarskih in političnih vezi. Poleg tega je bil obisk na Koroškem opredeljen kot priložnost za nadaljnje zbliževanje med slovenskimi skupnostmi v različnih državah.

 

Andrea Kovacs je poudarila: "Sodelovanje med Slovenci na Madžarskem in v Avstriji je ključnega pomena za ohranjanje naše skupne kulture, jezika in identitete. Z obiskom na Koroškem želimo okrepiti vezi med našimi skupnostmi ter si izmenjati izkušnje in ideje za nadaljnje sodelovanje."

 

Felix Wieser je dodal: "Slovenska gospodarska zveza v Celovcu si prizadeva za krepitev gospodarskih vezi med slovenskimi podjetji v Avstriji in sosednjih državah. Verjamemo, da lahko s tesnejšim sodelovanjem s Slovenci na Madžarskem še okrepimo naše gospodarske vezi in s tem prispevamo k razvoju obeh skupnosti."

 

Načrtovan obisk 27. maja predstavlja izjemno priložnost za nadaljnje krepitev vezi med Slovenci na Madžarskem in v Avstriji, obenem pa bo omogočil izmenjavo idej ter vzpostavitev novih sodelovanj na različnih področjih.