Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo – stanje 26.03.2020

Objavljeno:
Slika: Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo – stanje 26.03.2020

18.03.2020 je Avstrija zaprla manjše mejne prehode s Slovenijo. Odprti ostajajo sledeči prehodi: Kuzma - Bonisdorf, Jurij - Langegg (odprt med 6:00 - 21:00), Trate - Mureck, Radlje - Radlpaß, Gederovci - Sicheldorf, Šentilj (avtocesta) - Spielfeld (Autobahn), Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße) (6:00 - 21:00), Gornja Radgona - Bad Radkersburg, Predor Karavanke A11/A2, Ljubelj - Loibltunnel, Korensko sedlo - Wurzenpass (5:00 - 23:00), Holmec - Grablach (5:00 - 21:00), Vič - Lavamünd (5:00 - 23:00).
 

Vstop v Avstrijo

Od 20. marca 2020 velja:

Osebe, ki želijo vstopiti v Avstrijo, morajo predložiti dokazilo v nemškem ali angleškem jeziku, ki ni starejše od štirih dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Avstrijskim državljanom in osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem ali dovoljenjem za bivanje  v Avstriji je vstop dovoljen, vendar morajo le-ti po vrnitvi takoj nastopiti 14-dnevno domačo  karanteno.

IZJEME:

  • Ta uredba ne velja za tovorni promet in promet za poslovne dejavnosti (podizvajalci, gradbeniki&monterji, prodaja v tržnicah itd. Nujna je predložitev prijave napotitve ZKO3 & A1 formularja.) ter za delavce migrante. Delavcem migrantom priporočamo, da imajo ob prečkanju meje pri sebi oseben dokument, dokazilo o zaposlitvi (npr. kopijo pogodbe o zaposlitvi) in potrdilo za dnevne migrante (Bescheinigung für Berufspendler)
  • Tranzit skozi Avstrijo brez postanka je dovoljen, v kolikor je zagotovljen tudi izstop. 
  • Iz uredbe so prav tako izvzeti (t.i. Doppelbesitzer), torej kmetje, vinogradniki in drugi lastniki kmetijskih zemljišč na obeh straneh meje. Pri prečkanju meje morajo izpolniti ustrezen obrazec (na voljo pri prehodu meje), zapiše se tudi registrska številka vozila.


Vstop v Slovenijo

Od 25. marca 2020 velja:

Državljani Slovenije in državljani drugih držav s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji lahko vstopijo iz Avstrije v Slovenijo. Če ima potnik temperaturo višjo od 37,5° in kaže znake okužbe dihal, se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Državljani drugih držav morajo pri vstopu v Slovenijo predložiti zdravniško potrdilo (v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku, ki ni starejše od 3 dni). Če zdravniškega potrdila potnik nima, se mu vstop v državo vseeno lahko zagotovi, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5° ter ne kaže bolezenskih znakov.

IZJEME:

  • Ta odlok ne velja za čezmejne delovne migrante, tovorni promet in tranzit, če je izstop zagotovljen. Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli.
    Pozor: Promet za poslovne dejavnosti ni eksplicitno izvzet.
  • Izjema obstaja tudi za lastnike kmetijskih zemljišč na obeh straneh meje (glej zgoraj).

 

Aktualne tozadevne informacije: