Nove prioritete za SGZ

Objavljeno:
Slika: Vesna Hodnik Nikolic
Vesna Hodnik Nikolic

S 1 junijem prevzema vodenje SGZ dosedanja vodja projektov Vesna Hodnik Nikolič, MBA. Nove prioritete organizacije so usmerjene v čezmejne EU projekte Interreg,  delo z mladimi in dodajanje storitev za člane SGZ.

SGZ je pričela z aktivnimi pripravami na novo EU finančno perspektivo, saj vidi velik potencial za razvoj čezmejnih projektov. Posledično bodo novi projekti prinesli razvoj organizaciji ter priložnost za zaposlitev dvojezičnih mladih. 


Vesna Hodnik Nikolić ima 18 let izkušenj s področja marketinga in prodaje v mednarodnem okolju. Z družino se je leta 2013 preselila iz Slovenije na Koroško kjer je delala na področju remarketinga v bančništvu, leta 2018 pa je prevzela vodenje in koordinacijo Interreg projekta Connect SME Plus (2018 – 2020) v SGZ.

Programsko vodenje regijskega projekta M.A.J. – Mreža (mladi) Alpe Jadran od leta 2019 je dalo nov vpogled v delo z mladimi v zamejstvu in zagon novih idej kot je npr. pripravništvo za mlade, pomoč pri razvoju nove generacije SGZmladi.

Kot eno izmed novih prioritet bo aktivnejše delo s 350 člani SGZ iz Avstrije in Slovenije.  Prehod na zelene tehnologije, krožno gospodarstvo in povečana intenziteta digitalizacije je nova paradigma poslovanja, ki se jo aktivno loteva tudi SGZ. Pomoč  pri vstopu slovenskih podjetij na avstrijski trg in avstrijskih na slovensko tržišče pa ostajata še vedno jedro poslovanja organizacije: »SGZ je most med slovenskim in avstrijskim poslovanjem, vendar hkrati priložnost za gospodarsko povezovanje v širšem alpsko-jadranskem prostoru. Regija ponuja veliko priložnosti za sodelovanja. Mladim želimo pokazati kako privlačen je naš prostor za življenje, študij in delo. Da bodo mladi videli perspektivo in ostali v naši regiji, pa je seveda ključen gospodarski razvoj.« pravi Vesna Hodnik Nikolic.


Operativno ta menjava ne prinaša nobenih večjih sprememb za SGZ. Andrej Hren bo še najprej skrbel za nemoteno administracijo Slovenske gospodarske zveze, aktivno delo s člani in naloge poslovnega kluba. Andrej Hren je od zadnjih lokalnih volitvah (februar 2021) tudi bolj aktivno vključen v delovanje domače občine Žitara vas ter je hkrati tudi podjetnik s svojo znamko ekoloških vin - Vino Hren.