Z 19.12.2020 novi pogoji za vstop v Avstrijo

Objavljeno:
Slika: Z 19.12.2020 novi pogoji za vstop v Avstrijo

Od 19. decembra 2020 veljajo za vstop iz Slovenije v Avstrijo nova pravila!

Za osebe, ki potujejo iz Slovenije v Avstrijo, velja ob vstopu v Avstrijo obvezna 10-dnevna karantena. Na podlagi negativnega izvida antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki se ne sme opraviti pred 5. dnevom karantene, lahko oseba zapusti karanteno.

Izstop iz Avstrije pred iztekom karantene je možen pod pogojem, da so ob vrnitvi zagotovljene minimalne možnosti za okužbo.


Pri vstopu v Avstrijo je potrebno izpolniti izjavo o nastopu karantene. Zato priporočamo, da imate že pri vstopu pri sebi izpolnjeno in podpisano izjavo (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina).


Pod pogojem, da se ob vstopu predloži negativni izvid antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina), karantena ni potrebna za:

 • humanitarne delavce,
 • osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego),
 • osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča,
 • osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov,
 • imetnike diplomatskih izkaznic.

V primeru testiranja v Avstriji, se karantena lahko konča z obvestilom o negativnem izvidu antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2.


Vstop v Avstrijo brez omejitev (pri čemer mora oseba izkazati opravičen razlog) je možen za:

 • osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa,
 • osebe, ki vstopajo zaradi nujne oskrbe živali ali zaradi potrebnih kmetijskih in gozdarskih ukrepov,
 • osebe, ki vstopajo iz nujnih interesov avstrijske države,
 • osebe, ki potujejo v tranzitu čez Avstrijo,
 • delovni migranti, z izjemo negovalnega osebja, ki vsaj enkrat na mesec prečkajo državno mejo,
 • osebe, ki redno prehajajo državno mejo (vsaj enkrat na mesec) iz družinskih razlogov ali zaradi ohranjanja stika z življenjskim partnerjem,
 • osebe, ki vstopajo zaradi dostopa do nujnih medicinskih storitev (obrazec – nemščina oz. obrazec – angleščina).

Prav tako je možen vstop brez omejitev zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, kot npr. hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebne podpore.

V povezavi s predvidljivimi in drugimi pomembnimi družinskimi dogodki, kot npr. poroke, krsti, rojstni dnevi ali občasni obiski življenjskega partnerja, za vstop v Avstrijo veljajo splošne določbe o karanteni v skladu s sprejetimi avstrijskimi predpisi.

Podrobnosti o uredbi:


Več informaciji: