1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici

Objavljeno:
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici

V sredo 10. aprila 2024 je v Novi Gorici potekalo srečanje slovenskih podjetnic in poslovnih žensk iz regije Alpe-Jadran, ki sta ga organizirala Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta (SDGZ) in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca (SGZ). Pod naslovom "Ženske v vodenju" so udeleženke raziskovale vodstvene vloge žensk v poslovnem svetu.

 

V uvodnem nagovoru je mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, poudarila pozitivne učinke ženskega vodenja na vseh ravneh družbe. "Bolj kot v tekmovalnosti in agresivnosti v vodenju, imamo ženske prednost v skrbi za druge, smo bolj sočutne in razumevajoče. Te ženske lastnosti morajo priti bolj do izraza pri vodenju oziroma če imamo žensko in moško energijo v ravnovesju, potem dobimo najboljšo možno kombinacijo in tudi najboljši možni način v vodenju," je dejala Klakočar Zupančičeva.

 

V pozdravnem nagovoru pa se je župan MO Nova Gorica Samo Turel zahvalil SDGZ-ju za priredbo srečanja ter SDGZ in SGZ označil kot dobre prakse pri povezovanju Slovenk in Slovencev iz obeh strani meje. Obenem je izpostavil vedno pomembnejšo vlogo, ki jo imajo ženske v vseh sektorjih družbe, od javne uprave, do gospodarstva.

 

Predsednik SDGZ, Robert Frandolič, je poudaril pomembnost vodstvene vloge žensk v današnji družbi in izpostavilizzive ter priložnosti, s katerimi se ženske soočajo na poti do vodstvenih položajev. Frandolič trdno verjame, da so take pobude potrebne, saj je skrajni čas, da se izenačijo karierne možnosti in priložnosti med spoloma in se ženskam zagotovi enako zastopanost na vodstvenih položajih ne le v nacionalnem in evropskem okolju, temveč tudi globalno.

 

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, mag. Dejan Židan, pa je s pozornostjo prisluhnil predavanju Mateje Milost ter izrazil podporo vsem domačim direktoricam ter vodjem različnih sektorjev. Obenem je omenil razprave v okviru novele zakona o gospodarskih družbah ter možnosti vnosa popravka vezanega na ženske kvote, kar je poželo odobravanje s strani publike.

 

Na srečanju, katerega se je udeležilo preko 70 slovenskih podjetnic ter poslovnih žensk iz širše regije Alpe-Jadran, ki vključuje Slovenijo, del Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Strokovnjaki in ugledne gostje so osvetlili vodstveno vlogo žensk v današnji družbi, razpravljali so o izzivih in priložnostih na poti do vodstvenih položajev ter predstavili prakse, ki potrjujejo pozitivne učinke ženskega vodenja na uspešnost organizacij in družbe kot celote.

 

Predstavitve poslovnih okolij so zajemale Italijo, Slovenijo in Avstrijo. Andrej Šik, direktor SDGZ, je izpostavil pomen italijanskega trga za slovensko gospodarstvo, medtem ko je Andreja Mulec Bohinc iz agencije SPIRIT Slovenije predstavila inovativno in zeleno slovensko poslovno okolje. Felix Wieser, podpredsednik SGZ iz Celovca, je predstavil avstrijsko poslovno okolje in poudaril prostor za rast in razvoj v regiji.Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici
Slika: 1. Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran v Novi Gorici

O temi odličnosti v vodenju je spregovorila Mateja Milost, direktorica podjetja Fimago, predavateljica na Univerzi v Novi Gorici ter znanstvena direktorica izobraževalnega konzorcija Slov.I.K., ki je poudarila pomen vodij kot nosilnih stebrov v podjetjih ter opozorila na potrebo po preobratu in prilagoditvi v težkih razmerah.

 

Okroglo mizo o ženskem vodenju je moderirala strokovnjakinja za timsko delo v podjetjih Natascha Kropiunik, ki je v razpravo vključila izjemne gostje: 

 

 

Po kosilu je sledilo neformalno mreženje, kjer so se prisotne ženske predstavile, imele priložnost povezovanja in izmenjave izkušenj ter tkanje novih prijateljskih in poslovnih vezi.