Predstavitev Izsledkov o splošnem položaju mladih v slovenskem zamejstvu

Objavljeno:
Slika: Predstavitev Izsledkov o splošnem položaju mladih v slovenskem zamejstvu

Zadnji januarski dan je organizaciji Inštituta za narodnostna vprašanja in Slovenske matice s sedežem na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal pogovor o monografiji splošnega položaja mladih v slovenskem zamejstvu. Prireditve sta se udeležila tudi predstavnika Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, predstavnik upravnega odbora Franz Kelih ter strokovna sodelavka Ines Stupica, ki med drugim pokriva tudi področje za mladino.


Monografija je izšla lani konec novembra in je rezultat in naslede triletnega temeljnega znanstvenoraziskovalnega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni kontekst ter sodobni izzivi, ki so ga izvedli raziskovalci treh zamejskih znanstvenih inštitutov: Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodnopisnega inštituta Urnab Jarnik (SNIUJ), obeh iz Celovca, ter inštituta za narodnostno-manjšinskega vprašanja.


Predstavitev je otvoril Janez Stregar, ki je navzoče pozdravil in poudaril pomembnost teh izsledkov.

Splošni zaključek glede perspektive je sledeč: Od vitalnosti manjšine (njene številjčnosti, kvalitativne organiziranosti, dejanske rabe maternega jezika v čim več javnih govornih položajih), razumevanja, pomoči in podpore matične države (Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške) in države matičnega naroda (Slovenije) ter še od kakšnih drugih specifičnih okoliščin, pomembnih bodisi za vzdrževanje in negovanje ali za postopno spontano opuščanje slovenske manjšinske identitetne mentalne in čustvene navezanosti, je in bo odvisno preživetje slovenstva v zamejstvu. Mladi v slovenskem zamejstvu, ki se po vseh štirih zamejstvih sicer zavedajo svoje lastne potencialne vloge v teh procesih, v vrtincih današnjih kolektivnih identitet ne izkazujejo soodgovornosti in pretirane pripravljenosti za ohranjenje svoje slovenske narodnostne posebnosti, ki sta bili vsekakor močneje izraženi pri generacijah njihovih staršev in prastaršev.Le prihajajoči čas bo lahko dejansko pričal o tem, kako bodo današnji mladi, ki stopajo v manjšinsko ospredje, vplivali na vzdrževanje tudi s slovenstvom strukturiranih generacij svojih otrok in vnukov.

V pogovoru ob predstavitvi sta spregovorila tudi dr. Janez Dular, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu v prvi Vladi Republike Slovenije ter dr. Dejan Valentinčič, raziskovalec slovenstva zunaj Slovenije. Prireditve se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandra Pivec, ki je dejala, da je usmeritev dela z velikim poudarkom na mlade, zagotovo področje, ki mu je vredno posevetiti veliko pozornost.