Pritožba na Evropsko komisijo

Objavljeno:
Slika: Pritožba na Evropsko komisijo

Odvetniška družba Grilc – Vouk – Škof je vložila pritožbo na Evropsko komisijo, da preveri, ali je avstrijska zakonodaja o pogojih za opravljanje čezmejnih storitev skladna s pravom Evropske unije. Birokratskih ovir in kontrol je vse več, kazni za formalne delikte so vsako leto višje.

Pravica do prostega pretoka storitev in dela je ena izmed temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene v pogodbi o Evropski uniji. To pomeni, da lahko podjetja in obrtniki iz držav članic lahko izvajajo svoje storitve na celotnem trgu Evropske unije. In vendar s pristopom Slovenije k Evropski uniji ta pravica ne poteka brez ovir.

Nespremenjeni položaj za slovenska podjetja

Za zaščito domačega delovnega trga so imele članice EU leta 2004 pravico, da v času največ sedemletnega prehodnega obdobja uvedejo birokratske ovire za prosto izvajanje čezmejnih storitev in za zaposlovanje delovne sile iz držav pristopnic. Avstrija je dovoljeni rok izkoristila v celoti. Toda tudi po letu 2011 se položaj za slovenska podjetja ni izboljšala - nasprotno. Pogoji za opravljanje storitev v Avstriji so se še zaostrili. Birokratskih ovir in kontrol je vse več, kazni, tudi če manjka le malenkost, so danes znatno višje kot pred desetimi leti.

„Gre za nesorazmerno kaznovanje“

Odvetniška družba Grilc – Vouk – Škof je zato v imenu 117 slovenskih podjetij vložila pritožbo na Evropsko komisijo, da preveri, ali je tozadevna avstrijska zakonodaja skladna s pravom Evropske unije. V pisarni ocenjujejo, da gre za nesorazmerno kaznovanje brez vsake potrebe. Cilj pa da je, da se odvrača tuji tekmec od avstrijskega trga, je dejal odvetnik Rudi Vouk.

povezava:
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2814630/