Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije

Objavljeno:
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije
Slika: Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije

Projektna delavnica Zamejske gospodarske koordinacije

 

V sredo, dne 15.02.2023 je v Tehnološkem parku Ljubljana potekala prv skupna delavnica zamejskih gospodarskih organizacij.

 

Sodelovale so

 

Cilj delavnice je bil preveriti priložnosti za še intenzivnejše sodelovanje med matično državo in gospodarskimi subjekti v zamejstvu, in na osnovi podpisane listine v Lipici dne 13.12.2022 opredeliti konkretne priložnosti ter med njimi izbrati tiste, ki jih je moč oblikovati v čezmejne in regionalne projekte sodelovanja.

 

Na delavnici je sodelovalo 20 predstavnic in predstavnikov zgoraj navedenih subjektov, ki so v organizaciji podjetja Gm|PARTNERS IN CHANGE pripravili nad 10 konkretnih projektnih idej.

 

Predloge in ideje bo podjetje Gm|PARTNERS IN CHANGE strnilo v pismeno obliko in bodo predmet nadaljnjega iskanja konkretnih rešitev skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Vsem sodelujočim gre iskrena zahvala za konstruktivno delo in mnoge inovativne ideje in prispevke.“