Redni občni zbor SGZ

Objavljeno:
Slika: Redni občni zbor SGZ

Slovenska gospodarska zveza vabi na Redni občni zbor SGZ, ki bo v torek, dne 10. maja 2022, ob 18. uri, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve družbe v Celovcu, 10.-Oktober-Straße. 25/1, 9020 Klagenfurt/Celovec. Občni zbor poteka vsakih štiri let in bo postavil smernice za delo SGZ v prihodnih letih.

  • Občni zbor je sklepčen ob 18. uri, če je navzoča najmanj desetina rednih članov. Če občni zbor ob tem času ni sklepčen, se ob nespremenjenem dnevnem redu preloži za pol ure in je potem sklepčen, ne glede na število navzočih članov.
  • Volilno pravico imajo na podlagi pravil SGZ le člani, ki ne zaostajajo s članarino.

Na občnem zboru velja pravilo PCT in predhodna prijava je obvezna.
Prijave do 09.05.2022 po e-mailu na office@sgz.at ali po telefonu na +43 463 508 802.