SGZ vabila mlade na ogled parlamenta

Objavljeno:
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta

SGZ vabila mlade na ogled parlamenta

 

V petek, 12. maja 2023, se je na pobudo Slovenske gospodarske zveze na Dunaj odpravilo 50 mladih, med njimi dijaki Slovenske gimnazije in Dvojezične trgovske akademije v Celovcu ter številni študenti. Namen njihovega obiska je bil ogled parlamenta, ki je bil nedavno po večletni obnovi ponovno odprt za javnost.

 

Mlade obiskovalce je na Dunaju pozdravil zvezni kancler Karl Nehammer, ki je bil navdušen nad njihovim obiskom in jim zaželel prijeten ogled avstrijskega parlamenta.

 

V okviru vodenega ogleda so mladi izvedeli več o zgodovini in funkcijah parlamenta ter dobili odgovore na vprašanja, kar jim je omogočilo boljše razumevanje delovanja parlamenta in procesov oblikovanja političnih odločitev, ki vplivajo na državo in njene državljane. 

 

V dvorani zveznega sveta je mlade pozdravil predsednik zveznega sveta Günter Kovacs

Kovacs, ki je mlade najprej nagovoril in jim predstavil delovanje zveznega sveta, je poudaril pomembnost sodelovanja in dialoga med političnimi strankami ter različnimi družbenimi skupinami. Mladim je razložil, kako zvezni svet sodeluje pri sprejemanju zakonov in kako pomembno je, da se v procesu odločanja upoštevajo interesi različnih skupin državljanov.Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta
Slika: SGZ vabila mlade na ogled parlamenta

Po vodenem ogledu je sledil še sestanek s poslancem državnega zbora Peterjem Weidingerjem, ki je predstavil svoje delo v parlamentu ter odgovarjal na številna zanimiva vprašanja, ki so jih mladi zastavljali. Weidinger, ki je bil zelo odprt za dialog in je poskušal čim bolj razumljivo pojasniti vsa vprašanja, je mladim v diskusiji tudi omogočil, da so izrazili svoja stališča in mnenja glede različnih političnih tem. 

 

Mladi, ki so se izkazali kot zelo zainteresirani in angažirani, so bili navdušeni nad obiskom parlamenta ter nad tem, da so imeli priložnost spoznati pomembne politične predstavnike in se z njimi pogovarjati.

 

Po obisku avstrijskega parlamenta na Dunaju so se mladi udeleženci vrnili v Celovec polni novih spoznanj in vtisov. Ogled parlamenta in srečanje s poslancem ter predsednikom zveznega sveta so bili zanje izjemna izkušnja, ki jim bo zagotovo ostala v spominu še dolgo časa. 

 

Skupaj z organizatorjema izleta, Noom Sabotnikom in Nikom Wakounigom, so se mladi vrnili domov polni vtisov in zavedanja, da politika ni nekaj oddaljenega od njihovega vsakdana, ampak vpliva na vsak vidik družbe.