Slovenski globalni forum o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in Posvet slovenskih poslovnih klubov

Objavljeno:
Slika: Slovenski globalni forum o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in Posvet slovenskih poslovnih klubov

3. in 4.  junija 2024 sta v Mariboru potekala Slovenski globalni forum o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in Posvet slovenskih poslovnih klubov. V času velikih gospodarskih sprememb se konferenca osredotoča na krepitev globalnih ciljev in možnosti slovenskih podjetij, da z novimi trajnostnimi izdelki in rešitvami osvajajo nove priložnosti v svetu. S tem povečujejo privlačnost Slovenije za nove naložbe z visoko dodano vrednostjo.

SGZ se je  udeležila Slovenskega globalnega foruma kot tudi Posveta slovenskih poslovnih klubov, saj so dolgoletne aktivnosti SGZ kot slovenskega poslovnega kluba vezane na internacionalizacijo gospodarstva med Slovenijo in Avstrijo. 

Že šesto konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki so jo letos preimenovali v Slovenski globalni forum, je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport s partnerji. Prisotnim so predstavili vizijo, ki so si jo v državi zastavili z akcijskim načrtom za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, s katerim zasledujejo dvig dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Slovenija je izvozno naravnana družba in brez izvoza ni slovenskega gospodarstva, zato je pomembno, da se na takšnih forumih pogleda, kaj se je  naredilo v preteklosti in kakšne so možnosti za izboljšave. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izpostavila, da skuša gospodarska diplomacija pomagati podjetjem s promocijo na tujih trgih. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je poudaril nujnost skladnega regionalnega razvoja in decentralizacije Slovenije ter ob tem spomnil, da je Univerzi v Mariboru v okviru obstoječega operativnega programa kohezijske politike namenih 120 milijonov evrov za projekte Innovum. V prihodnje pa naj bi poiskali še dodatnih 150 milijonov evrov za razvoj tehnologij, inovativnosti in predvsem za sodelovanje med mariborskim gospodarstvom in mariborsko univerzo. Izvršna direktorica v Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen je orisala nujnost usklajenih medresorskih projektov in učinkovitega sodelovanja različnih deležnikov. Pri tem je pomembno, da vse aktivnosti spremljajo napori za razvoj bolj podpornega poslovnega okolja, tako za izboljšanje položaja in konkurenčnosti slovenskih podjetij, vključno z zagonskimi podjetji, kot za privabljanje najbolj inovativnih podjetij na svetu. To vključuje naslavljanje že znanih izzivov na različnih področjih, kot so infrastruktura, javne finance, davčna politika in delovna zakonodaja, ob tem pa je treba poskrbeti tudi za večjo spolno uravnoteženost v upravnih odborih podjetij, saj se brez nje po nepotrebnem izgublja velik potencial. Predsednik Dewesofta Jure Knez je zaključil, da je slovenski naravi inovativnost v krvi. Za povečanje inovativnosti v Sloveniji večinoma ne potrebujemo sredstev, ampak predvsem ugodno zakonodajo, ki je sedaj dejansko v pripravi. Verjame, da bi lahko z dialogom postavili Slovenijo v ospredje Evropske unije in sveta. 

SGZ se je v nadaljevanju foruma udeležila tudi aktivnih B2B pogovorov, na katerih so potekala svetovanja številnim slovenskim podjetjem, ki iščejo uspešne poslovni poti in rešujejo izzive za vstop na avstrijski trg.

V torek, 4.6.2024 se je SGZ udeležila posveta Slovenskih poslovnih klubov iz tujine. Letošnja tema posveta je  Slovenija kot investicijska destinacija. Namen posveta je predvsem seznanitev poslovnih klubov s slovenskim poslovnim in investicijskim okoljem, na kakšen način torej učinkoviteje predstavljati Slovenijo v svetu. Z željo, da bi poslovni klubi spoznali tudi posamezne slovenske regije ter konkretne priložnosti, so na posvet povabili Regionalne razvojne agencije (RRA), ki so predstavile uspešne projekte v svoji regiji.

Dolgoletne aktivnosti SGZ kot slovenskega poslovnega kluba so vezane na internacionalizacijo gospodarstva med Slovenijo in Avstrijo s sledečimi cilji:

  • nudenje pomoči predvsem malim in srednjim podjetjem iz Slovenije z informacijami in izkušnjami
  • spodbujanje rednih neformalnih stikov in izmenjave informacij med Slovenijo in Avstrijo
  • izvajanje promocije gospodarstva RS v Avstriji
  • seznanjanje avstrijske poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi posebnostmi iz slovenskega poslovnega okolja
  • seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v avstrijskem poslovnem okolju

Posvet je bil odlična priložnost, da so se slovenske RRA in slovenski poslovni klubi iz tujine, med drugim tudi SGZ, med seboj mrežile, povezale in predvsem okrepile sodelovanje, ki bo v tudi prihodnje cilj delovanja med Slovenijo in Avstrijo.Slika: Slovenski globalni forum o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in Posvet slovenskih poslovnih klubov
Slika: Slovenski globalni forum o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in Posvet slovenskih poslovnih klubov