Sodišče EU ovrglo protidumpinške kazni

Objavljeno:
Slika: EU Sodišče
EU Sodišče

Sodišče EU v Luksemburgu je odločilo, da je avstrijska protidumpinška zakonodaja, ki prinaša visoke kazni tudi za najmanjše formalne prekrške tujih podjetij, ki so v Avstriji opravljala svoje storitve, v nasprotju z evropskim pravnim redom.

Sodišče je odločilo na podlagi primera nekega hrvaškega gradbenega podjetja, ki je dobilo več kot tri milijone evrov kazni, štirje menedžerji štajerskega podjetja Andritz pa po 2,4 do 2,6 milijona evrov, ker ob nadzoru gradbišča na Štajerskem za tam zaposlene delavce niso predložili ustreznih dovoljenj za delo in pogodb o zaposlitvi.

Proti temu so odvetniki udeleženih podjetij (Oberhammer odvetniki za avstrijsko podjetje, Grilc Vouk Škof za hrvaško podjetje) vložili pritožbe, deželno upravno sodišče za Štajersko pa je predložilo Evropskemu sodišču predhodna vprašanja.

Sankcije so presegle okvire tistega, kar je potrebno za zagotovitev skladnosti z delovno zakonodajo, so zdaj v sodbi zapisali sodniki EU. Visoke kazni, tudi za najmanjše prekrške, je dobilo tudi kakšnih 130 slovenskih podjetij, ki so v Avstriji opravljala svoje storitve.

Odvetnik Rudi Vouk, ki je zastopal del podjetij pred evropskim sodiščem, je v sporočilu za javnost navedel, da je sodba Sodišča EU odločilnega pomena. „Avstrijska zakonodaja je že leta pod kritiko, večkrat je bilo izpostavljeno, da absurdna višina kazni, ki jih je Avstrija predvidela za formalne prekrške, nasprotuje evropski svobodi opravljanja storitev“, tako Vouk.

Vouk je še dejal, da so mnogi v zakonodaji videli poskuse Avstrije, da bi s svojega trga pregnala tuje podjetnike.

 

Objavljeno danes, ob 6.57 na https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3012618/