John Naisbitt

Objavljeno:
Slika: John Naisbitt

Te dni smo v časopisih prebrali vest, da je v 92. letu umrl raziskovalec prihodnosti (Zukunftsforscher) John Naisbitt, ki je zadnja leta živel na Dunaju in ob Vrbskem jezeru.

Ko mi je prijatelj v sredini 80. let podaril knjigo „Megatrends“ Johna Naisbitta, sem jo z velikim zanimajem prebral in kasneje pogosto segal po njej. Avtor je že takrat z zelo prepričljivimi podatki dokazoval, da se človeštvo nahaja v ireverzibilnih procesih sprememb. Opozarjal je, da se tistim, ki jih bodo spoznali in pri svojem delu upoštevali mega spremembe, odpirajo velike možnosti. Opisuje, katere industrijske panoge se bodo razvijale in katere propadale. Nakazuje pa tudi, kako se bo spremenilo naše delovno okolje in življenje.

Naisbitt je v knjigi opisal osem tako imenovanih megatrendov:

  • od industrijske do informacijske družbe
  • čim bolj je razvita tehnologija, tem večja je potreba po medčloveških kontaktih
  • od gospodarstva posameznih držav do svetovnega gospodarstva
  • od kratkoročnega do dolgoročnega načrtovanja
  • od centralizacije do decentralizacije                                                   
  • od močne države do samopomoči državljanov
  • od hierarhičnih struktur do vsestranskega povezovanja in medsebojne odvisnosti

(VEČ)