Vabilo k sodelovanju v čezmejnem projektu VIRIDI

Objavljeno:
Slika: Vabilo k sodelovanju v čezmejnem projektu VIRIDI

Spoštovani direktorji, vodje, strokovni in razvojni sodelavci, tehnologi, strokovnjaki in odločevalci!

Vljudno vabljeni k sodelovanju v inovativnem projektu VIRIDI, ki spodbuja prehod malih in srednje velikih podjetij v zeleno in krožno gospodarstvo in krepi potencial čezmejnega sodelovanja v območju Interreg Slovenija-Avstrija. Skupaj z vami želimo v naslednjih treh letih doseči cilje in spremembe, s katerimi bomo prispevali k večji gospodarski razvitosti čezmejnega območja Slovenije in Avstrije ter poglobljenemu čezmejnemu sodelovanju podjetij v krožnem gospodarstvu.

V projekt bodo vključeni številni MSP-ji iz predelovalne industrije (kovinsko-predelovalne in plastične industrije), lesne industrije, energetskega in gradbenega sektorja. Podjetja, ki bodo sodelovala pri projektu, bodo deležna naslednjih brezplačnih aktivnosti:

  • udeležba na strokovnih delavnicah za ugotavljanje potreb za prehod v krožno gospodarstvo ter ogled dobrih praks krožnega gospodarstva v Sloveniji in Avstriji
  • VIRIDI akademija: moduli izobraževanja in usposabljanja s področja zelenega in krožnega  gospodarstva, digitalizaciji in trajnostni rabi virov (pridobitev certifikata o usposabljanju)
  • vključitev v čezmejno mrežo podjetij v okviru prve digitalne, dvojezične platforme, ki bo podpirala MSP-je pri prehodu v krožno gospodarstvo
  • sooblikovanje čezmejne vrednostne verige in poslovnega modela za krožno gradbeništvo, ki ga bo možno kapitalizirati tudi v drugih gospodarskih sektorjih.

V okviru projekta bomo od marca do septembra 2024 organizirali pet strokovnih delavnic  »Spoznavanje izzivov in potreb pri uvajanju krožnosti v delovni proces v čezmejni regiji SI-AT«, kjer bomo skupaj oblikovali seznam najbolj perečih izzivov in potreb za uvajanje krožnosti v lastnem poslovnem okolju. Okvirni termini in lokacije delavnic (dodatne informacije sledijo):

06.03.2024 Železno (v nemškem jeziku)

20.03.2024 Maribor (v slovenskem in nemškem jeziku)

15.05.2024 Gradec (v nemškem jeziku)

04.06.2024 Bled (v slovenskem jeziku)

25.09.2024 Celovec (v slovenskem in nemškem jeziku)

Veselimo se sodelovanja in vašega dragocenega prispevka k pozitivnim krožnim spremembam v čezmejni regiji Interreg SI-AT!

Partnerji projekta in predstavniki:

Wirtschaftskammer Kärnten: Neža Einspieler, koordinatorka projekta / neza.einspieler@wkk.or.at

Gospodarska zbornica Slovenije: Petra Arzenšek / petra.arzensek@gzs.si

Energieforum Kärnten: Kathrin Gindl / gindl@energieforumkaerten.at

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj: Robert Novak / robert.novak@bistra.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije: dr. Dragica Marinič / dragica.marinic@zag.si

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu: Maruša Grobelnik Kupper / marusa.kupper@sgz.at

Več: VIRIDI projekt

 

Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.