Velik interes za novi INTERREG program

Objavljeno:
Slika: Interreg 2027
Interreg 2027

SGZ je v sodelovanju z BABEG organiziral on-line meeting na temo prihajajočega Interreg SI – AT 2021 – 2027. Javni razpis se pričakuje v pomladnih mesecih 2022.

Ponovno smo prevzeli vlogo organizacije, ki povezuje partnerje v regiji. Zavedamo se, da bo kvaliteta dobrih Interreg projektov pozitivno vplivala na gospodarski razvoj regije v prihodnje, podprla gospodarski čezmejni ekosistem ter ponudila priložnost mladim kadrov, da svojo prihodnost gradijo v alpsko-jadranski regiji.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo sredi devetdesetih let v trilateralnih in bilateralnih sestavah (programi čezmejnega sodelovanja Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in Slovenija-Madžarska). Trenutni program upošteva to dolgo tradicijo čezmejnih programov sodelovanja, ki je prispevala k pridobitvi dragocenih izkušenj glede teritorialnega sodelovanja v okviru EU med organi upravljanja in tudi med relevantnimi deležniki iz dveh držav. Pri razvoju strategije je delovna skupina za programiranje – skupni organ, odgovoren za pripravo programa sodelovanja – upoštevala politični okvir določen v evropskih, nacionalnih in regionalnih razvojnih strategijah, značilnosti programskega območja, izkušnje pridobljene v preteklih programskih obdobjih in mnenja deležnikov, zbrana s pomočjo temu namenjenih dogodkov in aktivnosti.

(vir: http://www.si-at.eu/si2/program/)

 

Na srečanju je sodelovala 26 organizacij iz Slovenije in Avstrije, ki se pripravljajo na razpis in bodo v prihajajoči perspektivi iskali čezmejne partnerje za izvedbo projektov.

Za SGZ je aktivna priprava na projekte že v teku.

»Želimo si projekt s področja krožnega gospodarstva in  družbenih inovacij, ki bodo našim članom pomagala pri čezmejnem poslovanju v prihodnje in jih pripravila na brezogljično družbo.« , Vesna Hodnik N., vodja SGZ 

Spletnega sestanka so se udeležile krovne gospodarske organizacije iz Slovenije in Avstrije (WKK, GZZ, OZS), organizacije, ki Interreg projekte izvajajo že vrsto let, NGO organizacije, ki si želijo aktivnega sodelovanja in jih zanimajo predvsem projekti manjšega obsega in strokovna participacija, kot tudi podjetja, ki vidijo veliko priložnost za nadaljnji razvoj. Udeleženci so prejeli dokument, ki vključuje vse kontaktne podatke udeležencev in kakšnih projektov si želijo.

Kaj se pričakuje od prihajajočega programa, sta nam predstavila:

Udeleženci so preko sistema „breakout rooms” naključno mrežili med seboj.

Rezultat sestanke je bil izvrsten. Uspeli smo povezati čezmejne partnerje, da pričnejo s sodelovanjem in s pripravo projektov, ter se informirali o tem v katero smer je potrebno pripraviti projekte.

Velik interes med udeleženci je bil za novost -  projekti malega obsega. Gre za projekte v vrednosti 20.000 EUR, trajanje od 12- 18  mesecev ter bodo vključevali do vsaj 2 čezmejna partnerja.

 

Odziv udeležencev:

Tanja Kožuh

Technology Park CEO | startup mentor - marketing & PR - business development

Thank you Vesna Hodnik Nikolic, MBA for organizing the meeting. It was very productive! Our interest is in future projects especially in the fields of building entrepreneurial (start-up & scaleup) ecosistem, connecting companies with research institutions, entrepreneurial education and youth entrepreneurship, as well circular economy, food industry, green and sustainability related topics. Feel free to contact us.

 

Paul Olynec

Owner & Project Manager at O. Projects SP, Managing Director at ASG3 Ventures GmbH

It was a perfectly organized, informational and practical networking opportunity, thank you Vesna Hodnik Nikolic, MBA and the SGZ - Slovenska gospodarska zveza v Celovcu / Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten !