Vpliv korona krize na avstrijske bančne bilance za leto 2020

Objavljeno:
Slika: Vpliv korona krize na avstrijske bančne bilance za leto 2020

Avstrijska narodna banka je dne 6.4.2021 sporočila, da so dobički avstrijskih bank (po davkih) upadli za 45%. Korona kriza se je očividno pošteno zagrizla v dobičke avstrijskih bank. Agregirani letni dobički naših bank (in sicer po odbitku davkov) so v letu 2020 upadli kar za 45% in znašajo ca 3,7 mrd evrov.

Vzrok za upad bančnih dobičkov je primarno bila tvorba bilančnih rezervacij – in to zaradi pandemije. Pri operativnih poslih se pandemija ni bog ve kaj odražala, rezultati se v primerjavi s prejšnjim letom (torej letom 2019) niso bistveno spremenili. Tako so vsaj poročali iz narodne banke. (VEČ)