Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021

Objavljeno:
Slika: Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021

Vabilo na Mednarodno poslovno konferenco:

Vpliv koronavirusa na gospodarska pričakovanja v 2021

v četrtek, dne 4. marca 2021 po spletu.

Predavatelji:

 • mag. Maja Bednaš, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, direktorica
 • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije, Vodja analitske skupine
 • Peter Brezinschek, Raiffeisen Bank International AG, Dunaj, glavni analitik in namestnik direktorja raziskovalnega centra
 • ddr. Marian Wakounig, Finančna uprava Republike Avstrije, Dunaj, Avstrija
 • DI Felix Wieser, Slovenska gospodarska zveza Celovec, podpredsednik upravnega odbora
 • dr. Srečko Devjak, Bisnode Dun & Bradstreet, svetovalec za upravljanje s tveganji v bankah in podjetjih

Program in urnik konference


Konferenca je namenjena:

 • Vsem srednje velikim in velikim podjetjem,
 • Vsem, ki jih zanima, kakšno gospodarsko aktivnost po panogah pričakujemo v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe drugih makroekonomskih kategorij v 2021 (npr. brezposelnost, inflacija),
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati, na kakšen način bodo spremembe makroekonomskih kategorij vplivale na poslovanje njihovega podjetja v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe na deviznih trgih, finančnih trgih in na trgih surovin ter kako se lahko na pričakovane spremembe pripravijo pri organizaciji proizvodnje v njihovem podjetju,
 • Vsem, ki jih zanima, kako bo pričakovana gospodarska aktivnost v 2021 vplivala na njihove računovodske izkaze,
 • Vsem, ki se ukvarjajo s planiranjem in ki jih zanima, kako lahko planirane računovodske izkaze prilagajajo učinkom koronakrize v 2021,
 • Vsem, ki jih zanima vpliv koronakrize na bonitetno oceno podjetja in na bonitetno oceno poslovnih partnerjev,
 • Vsem lastnikom podjetij, ki želijo zagotoviti varno poslovanje svojih podjetij tudi v času koronakrize,
 • Predstavnikom bank, ki jih zanima ocenjevanje bonitete podjetij v času koronakrize,
 • Vsem, ki jih zanima uporaba stresnih testov v podjetjih in podjetniški praksi,
 • Vsem, ki želijo spoznati uporabno vrednost Bisnode stresnih bonitetnih ocen,
 • Vsem notranjim in zunanjim revizorjem, ki na podlagi veljavne zakonodaje opravljajo revizijske preglede v podjetjih, bankah in hranilnicah.


Udeleženci bodo po e-pošti prejeli podatke, s pomočjo katerih se bodo lahko priključili v spletno dvorano, kjer bo konferenca potekala.

Dodatne informacije o konferenci je mogoče dobiti na sledečem spletnem mestu: https://www.mlcljubljana.com/ ter pri vodilnemu organizatorju konference, MLC Ljubljana, pri ga. Diana Sepeta na telefonu +386 51 664 405, ali po e-pošti diana.sepeta@mlcljubljana.com.

Splošne informacije o Bisnode kot glavnemu partnerju pri organizaciji konference lahko udeleženci pridobijo na spletni strani https://www.bisnode.si/.


Kotizacija in splošni pogoji

Kotizacija za konferenco znaša 250 EUR. MLC Ljubljana, za drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste institucije priznava 30% popust.

Če se pisno odjavite vsaj 10 dni pred izvedbo konference, to je do 22. februarja 2021, vam bo MLC zaračunal 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam bodo kotizacijo zaračunali v celoti.

MLC Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe programa ali odpovedi konference v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ter pravico do odpovedi konference v primeru premajhnega števila prijav. 

Izpolnjeno prijavnico poskenirajte in jo pošljite po e-pošti na naslov DIANA.SEPETA@MLCLJUBLJANA.COM. Lahko jo pošljete tudi po navadni pošti na naslov MLC Ljubljana, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana.

PRIJAVNICA