Slika: Future Ideas Karawanks

Future Ideas Karawanks

Projekt zaključen

 

Karavanke so gorska veriga, ki leži na območju Avstrije in Slovenije. Z gospodarskega vidika ima območje4 Karavank veliko potencialov za razvoj, hkrati pa se s pomočjo podpornih podjetniških mehanizmov že kažejo prvi pozitivni rezultati.
Čezmejno sodelovanje med podjetniki z območja Karavank se do sedaj še ni razvilo. Zato si želimo, da bi Karavanke postale pilotno vzorčno območje čezmejnega trajnostnega razvoja podjetništva, ki pri razvojnih usmeritvah sledi smernicam Alpske kovencije.
Čezmejni razvoj malih in srednje velikih podjetij z inovativnimi, trajnostnimi produkti in storitvami je za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja podjetništva zelo pomembno.


Cilj projekta
Cilj projekta “Future Ideas Karawanks”, ki se izvaja v sklopu operativnega programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija - Avstrija 2007-2013, je ustanoviti platformo za ideje, vizije ali koncepte. K sodelovanju so povabljeni samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja pa tudi ustvarjalni in inovativni ljudje, ki želijo svoje ideje, vizije in koncepte razvijati in jih na koncu tudi uresničiti. V nadaljevanju naj bi nastale čezmejne kooperacije in mreže, ki bi območje Karavank gospodarsko okrepile in ga tako naredile bolj atraktivnega.


Projektno območje
Območje zajema tudi nekatere občine, ki z geografskega vidika ne sodijo v gorsko območje Karavank (glej karto v priponki)


Aktivnosti v projektu

  • študija, kako razvijati podjetja v ekološko občutljivih območjih,
  • čezmejni natečaj za inovativne trajnostne poslovne ideje,
  • pogovori “ob kaminu” z izjemnimi strokovnjaki, ki bodo razpravljali o relevantnih in aktualnih temah,
  • intenzivna podpora desetih najboljših izbranih poslovnih idej,
  • promocija prek projektne zgibanke, televizijskih in radijskih prispevkov, spletne strani, sporočil za javnost, družabnih medijev.


Ciljne skupine

  • mala in srednje velika podjetja v regiji z inovativnimi trajnostnimi poslovnimi idejami;
  • potencialni podjetniki v regiji z inovativnimi trajnostnimi podjetniškimi idejami - mladi, ustvarjalni ljudje (z dopolnjenim 18. letom starosti), študentje in absolventi, brezposleni, ženske;
  • podjetja izven regije z inovativno trajnostno poslovno idejo, ki je relevantna za območje Karavank in bo tu tudi uresničena.


Trajanje projekta
Januar 2011 - december 2012


Spletna stran projekta: www.karawanks.eu