09:00

Vpliv koronavirusa na gospodarska pričakovanja v 2021

Konferenca je namenjena:

 • Vsem srednje velikim in velikim podjetjem,
 • Vsem, ki jih zanima, kakšno gospodarsko aktivnost po panogah pričakujemo v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe drugih makroekonomskih kategorij v 2021 (npr. brezposelnost, inflacija),
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati, na kakšen način bodo spremembe makroekonomskih kategorij vplivale na poslovanje njihovega podjetja v 2021,
 • Članom širšega poslovodstva v podjetju, ki želijo spoznati pričakovane spremembe na deviznih trgih, finančnih trgih in na trgih surovin ter kako se lahko na pričakovane spremembe pripravijo pri organizaciji proizvodnje v njihovem podjetju,
 • Vsem, ki jih zanima, kako bo pričakovana gospodarska aktivnost v 2021 vplivala na njihove računovodske izkaze,
 • Vsem, ki se ukvarjajo s planiranjem in ki jih zanima, kako lahko planirane računovodske izkaze prilagajajo učinkom koronakrize v 2021,
 • Vsem, ki jih zanima vpliv koronakrize na bonitetno oceno podjetja in na bonitetno oceno poslovnih partnerjev,
 • Vsem lastnikom podjetij, ki želijo zagotoviti varno poslovanje svojih podjetij tudi v času koronakrize,
 • Predstavnikom bank, ki jih zanima ocenjevanje bonitete podjetij v času koronakrize,
 • Vsem, ki jih zanima uporaba stresnih testov v podjetjih in podjetniški praksi,
 • Vsem, ki želijo spoznati uporabno vrednost Bisnode stresnih bonitetnih ocen,
 • Vsem notranjim in zunanjim revizorjem, ki na podlagi veljavne zakonodaje opravljajo revizijske preglede v podjetjih, bankah in hranilnicah.

Konferenca bo potekala v četrtek, 4. marca 2021 po spletu.

Udeleženci bodo po e-pošti prejeli podatke, s pomočjo katerih se bodo lahko priključili v spletno dvorano, kjer bo konferenca potekala.

Dodatne informacije o konferenci je mogoče dobiti na sledečem spletnem mestu: https://www.mlcljubljana.com/ ter pri vodilnemu organizatorju konference, MLC Ljubljana, pri ga. Diana Sepeta na telefonu +386 51 664 405, ali po e-pošti diana.sepeta@mlcljubljana.com.

Splošne informacije o Bisnode kot glavnemu partnerju pri organizaciji konference lahko udeleženci pridobijo na spletni strani https://www.bisnode.si/.

18:00

Davčna konferenca - novosti iz finančne uprave in davčne prakse

Kje: Tinje
Predavata: DDr. Marian Wakounig in Mag. Herman Klokar

09:00

Gospodarska misija v Srbijo

Kdaj: 19.-21.05.2021
Kraj: Beograd