12:00

Pliberški sejem na travniku

30.08. - 02.09.2019

09:00

SEE MEET Slovenia 2019

V sredo, dne 16. oktobra in četrtek, dne 17. oktobra 2018 v hotelu Habakuk v Mariboru.

SEE MEET SLOVENIA 2019 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog, s posebnim poudarkom na energetski učinkovitosti, digitalizaciji industrijskih procesov in IKT, predelovalni industriji (kovinska industrija ter izdelki iz gume in plastičnih mas) in drugih storitvah.V zgolj dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Za sodelovanje na SEE MEET 2019 se lahko registrirate na www.seemeet.si.