18:00

Davčna konferenca - novosti iz finančne uprave in davčne prakse

Kje: Tinje
Predavata: DDr. Marian Wakounig in Mag. Herman Klokar

09:00

Gospodarska misija v Srbijo

Kdaj: jesen 2021
Kraj: Beograd