Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo

stanje 19.07.2021


Vstop v Avstrijo:

Vstop iz držav z manjšim tveganjem okužb iz priloge A (3-G pravilo, brez karantene) 3-G pravilo, brez karantene): Pri vstopu mora oseba verodostojno dokazati, da se je v zadnjih 10 dneh nahajala samo v teh državah oz. v AT, ter predložiti dokazilo o veljavnem negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Če tega ne more predložiti, mora nemudoma oz. najkasneje v 24urah po vstopu izvesti testiranje s PCR ali HAG testom.

To pravilo velja trenutno tudi za Slovenijo in Italijo. Za druge države glej priloga.

(3-G pravilo "genesen/getestet/geimpft"): oseba mora ob vstopu v AT predložiti zdravniško potrdilo v nemškem (Priloga C: obrazec) ali angleškem jeziku (Priloga D: obrazec) o:

 • ali negativnem testu; pri tem se upoštevajo tako molekularnobiološki (PCR), ki niso starejši od 72 ur, kot hitri antigenski testi (HAG), ki niso starejši od 48 ur (od odvzema vzorca);
 • ali cepljenju; temu ustrezen je tudi certifikat o cepljenju v nemškem ali angleškem jeziku za cepljenje z enim od cepiv v prilogi I (BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Covishield, Sinovac) – običajno od 22. dneva po prvem cepljenju (detajli)
 • ali prebolelosti; temu ustrezen je tudi zdravniški ali upravni certifikat o prebolelosti okužbe v zadnjih 6 mesecih, ali dokazilo o nevtralizirajočih proti-telesih, ki ni starejše od 3 mesecev.

Dnevni migranti (delavci, šolarji, študentje): Tudi zanje obvezna predložitev dokazila o negativnem testu/cepljenju/prebolelosti. Veljavnost negativnega testa je v tem primeru 7 dni, če pa gre se je oseba v zadnjih 10 dneh nahajala v državi iz liste B1, pa 72 ur.
Interpretacija rednih delovnih migrantov je v AT zelo široka, dokazuje pa se z naslednjim formularjem (Berufspendler).

Odlok še naprej ne velja (§8) med drugim za:

 • prost prevoz blaga in oseb,
 • tranzit preko AT brez postankov,
 • nepredvidljive, neprestavljive, in posebej upoštevajoče družinske razloge.

INFORMACIJE V DETAJL.


Vstop v Slovenijo:

Od 15.07.2021 veljajo novi pogoji za vstop v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo brez karantene postavlja PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). Prav tako pa je kot pogoj veljavno tudi EU digitalno COVID potrdilo s QR kodo. Kdor ustreznega potrdila ne bo mogel predložiti bo napoten v 10 dnevno karanteno, ki jo bo pa možno prekiniti po 5ih dni z negativnim PCR testom.

Veljajo konkretno sledeča potrdila:

 1. negativni rezultat PCR-testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa;
 2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test HAG);
 3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o prebolelosti);
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju), s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
  • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja;
 6. evropsko digitalno COVID potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 7. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države).


Izjeme za prestop brez karantene veljajo za:

 • otroke do 15 let,
 • dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju,
 • mednarodni transport ter
 • tranzit.

INFORMACIJE V DETAJL.


Testiranje:

Avstrija: 

Slovenija:


Dodatne informacije: