Nadzor na meji med Avstrijo in Slovenijo

stanje 25.05.2020

Prehod meje med Slovenijo in Avstrijo je trenutno možen na naslednjih mejnih prehodih (nekateri z omejenim obratovalnim časom):

 1. Gornja Radgona - Bad Radkersburg
 2. Svečina - Berghausen (8h00-18h00)
 3. Kuzma – Bonisdorf
 4. Holmec - Grablach (5h00-23h00)
 5. Karavanke (A2) - Karawankentunnel (A11)
 6. Vič - Lavamünd (5h00-23h00)
 7. Ljubelj - Loibltunnel (5h00-21h00)
 8. Trate - Mureck (5h00-21h00)
 9. Radlje - Radlpaß (5h00-21h00)
 10. Gederovci – Sicheldorf
 11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
 12. Šentilj (železniška postaja) - Spielfeld (Bahnhof)
 13. Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße) (5h00-7h00 in 17h00-19h00)
 14. Jurij – Lanegg (5h00-8h00 in 16h00-19h00)
 15. Kramarovci – St. Anna am Aigen (8h00-18h00)
 16. Gerlinci – Pölten (08h00-18h00)
 17. Cankova – Zeitling (5h00-8h00 in 16h00-19h00)

Prestop državne meje na kontrolnih točkah 3.,14.,15.,16., in 19. je dovoljen samo dnevnim migrantom in dvolastnikom ter najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije.


Vstop v Avstrijo

Od 20. marca 2020 velja: Osebe, ki želijo vstopiti v Avstrijo, morajo predložiti dokazilo v nemškem ali angleškem jeziku, ki ni starejše od štirih dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Avstrijskim državljanom in osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem ali dovoljenjem za bivanje  v Avstriji je vstop dovoljen, vendar morajo le-ti po vrnitvi takoj nastopiti 14-dnevno domačo  karanteno. Karantena se lahko predčasno sprosti, če je molekularno-biološki test SARS-CoV-2 negativen. Uredba je bila podaljšana do 31.05.2020.

IZJEME:

 • čezmejni dnevni in tedenski delovni migranti. Delavcem migrantom priporočamo, da imajo ob prečkanju meje pri sebi osebeni dokument, dokazilo o zaposlitvi (npr. kopijo pogodbe o zaposlitvi) in potrdilo za dnevne migrante (Bescheinigung für Berufspendler).
 • storitvene in druge poslovne dejavnosti (podizvajalci, gradbeniki & monterji, prodaja v tržnicah itd. Nujna je predložitev prijave napotitve ZKO3 & A1 formularja.)
 • tovorni promet in
 • tranzit, v kolikor je zagotovljen tudi izstop,
 • vozila nujne medicinske pomoči in konvoji s humanitarno pomočjo.
 • Iz uredbe so prav tako izvzeti t.i. »Doppelbesitzer«, torej kmetje, vinogradniki in drugi lastniki kmetijskih zemljišč na obeh straneh meje.
 • Pod določenimi pogoji je možen tudi obiski družinskih članov – npr. obisk partnerja, otrokov pod 18 let, staršev kadar so bolni, posebnih dogodkov (poroka, krst, pogreb,...). Potrebujete potrdilo o prebivališču (nem. Meldezettel) ter izpolnjeno "samoizjavo" zase (obrazec v priponki).


Vstop v Slovenijo

(Od 26.05.2020)

Državljani Republike Slovenije in tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji lahko vstopajo v Slovenijo brez karantene, pod pogojem, da niso zapustili Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni. To pravilo velja tudi za državljane sledečih držav: Republike Hrvaške

Osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v EU oz. v šengenskem območju so pri vstopu v Slovenijo napotene v 14-dnevno karanteno.

Izjeme, ki omogočajo prehajanje meje brez karantene, veljajo npr. za:

 • čezmejne dnevne delovne migrante in čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
 • tovorni promet,
 • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
 • osebe, ki se udeležujejo pogreba družinskega člana v roku enega dneva,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.

Dodane nove izjeme z 26.05.2020:

 • oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnosti, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
 • oseba, ki prehaja mejo zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
 • oseba, ki je bližji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
 • oseba, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
 • oseba, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve truističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije. VEČ

Osebi, ki prihaja iz tretje države, se ob vstopu v Republiko Slovenijo odredi karantena za obdobje 14 dni, pri čemer veljajo nekatere izjeme.

Tranzit je dovoljen, v kolikor je v istem dnevu omogočen izstop iz države. Vstop ne bo dovoljen osebi v tranzitu, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapusti ozemlja RS.


Aktualne tozadevne informacije: