Najpomembnejši ukrepi proti širjenju korona virusa v Avstriji:

stanje 19.05.2021

Od 19. maja velja odprtje na vseh področjih, na primer v gastronomiji, turizmu, rekreaciji in športu. Vendar velja nekaj pravil:

 • Na vseh področjih je dostop dovoljen le z negativnim testom, če ste preboleli Covid-19 ali po cepljenju ("pravilo 3-G: Getestet, Genesen, Geimpft - testiran, ozdravel, cepljen").
 • Na vseh področjih veljajo dodatni varnostni in higienski ukrepi.
 • Omejitve gibanja odpadejo.
 • so ponovno dovoljena v večjem obsegu. Čez dan je dovoljeno do 10 oseb (plus otroci), od 22. do 5. ure zjutraj ter v zaprtem prostoru pa samo štirje odrasli iz različnih gospodinjstev in šest otrok. Večja srečanja še niso dovoljena.
 • Na pogrebih je znova dovoljenih več kot 50 oseb.
 • Tudi v domovih za ostarele se sproščajo ukrepi. Vsak dan lahko pride tri oseb na obisk, te pa potrebujejo negativno potrdilo o covidu.
 • V bolnišnicah je dovoljen en obiskovalec na bolnika. V sektorju paliativne oskrbe veljajo izjeme.
 • Dosedanja pravila za nošenje maske FFP2 in zaščito za usta in nos ostajajo nespremenjena. Isto velja za minimalno varnostno razdaljo 2 metrov.


Dokazila za dostop

Jedro strategije odpiranja bo "Green Pass" – zelena izkaznica. S to bo potrjen negativni covid-status (test, okrevanje ali cepljenje) predpogoj za obisk gostilne, gledališča itd. Velja naslednje:

 • Gosti morajo biti testirani, cepljeni ali okrevani.
 • Kako dolgo velja negativni test je odvisno od vrste testa.
  • Negativni domači testi so veljavni 24 ur, če se rezultat registrira v uradnem sistemu za zbiranje podatkov.
  • Antigenski testi (npr. testna ulica, lekarna) so veljavni 48 ur.
  • testi so veljavni 72 ur.
 • Na voljo na bi bili tudi brezplačni testi na lokaciji sami, npr. v gostilni. Ti veljajo za čas obiska.
 • Otroci do desetega leta so oproščeni obveznosti predložitve dokazov. Za starejše otroke in mladostnike veljajo tudi šolski testi.
 • Potrdila veljajo digitalno in v tiskani obliki.
 • Obveznost nadzorovanja je pri podjetjih.
 • Za obisk trgovin, muzejev in knjižnic testiranje ni obvezno.

Posebna pravila veljajo tudi za tiste, ki so ozdraveli ali so bili cepljeni:

 • Delno cepljene osebe so oproščene obveznosti testiranja od 22. dne po prvem cepljenju, in sicer za tri mesece.
 • Po drugem cepljenju se obdobje veljavnosti podaljša na devet mesecev od prvega cepljenja.
 • Cepiva, kjer je predvideno samo eno cepljenje (npr. Johnson & Johnson), veljajo od 22. dne po cepljenju za skupaj devet mesecev od dneva cepljenja.
 • Za potrditev cepljenja veljajo Impfpass, Impfkarte ali izpisek.
 • Za osebe, ki so že ozdravele in so bili tudi cepljene, velja cepljenje devet mesecev od trenutka cepljenja.
 • Osebe, ki so okrevale, so za šest mesecev oproščeni od obveznosti testiranja. Kot potrdilo velja obvestilo o karanteni (Absonderungsbescheid) ali potrdilo zdravnika. Dokaz o nevtralizirajočih protitelesih velja tri mesece od trenutka testa.


Obvezna registracija

Kot dodaten ukrep za sledenje stikov naj bi veljala obveznost registracije, kjerkoli se gosti nahajajo dalje od 15 minut:

 • Gastronomija, ponudniki nastanitev, prireditvene lokacije, nejavni športni objekti in drugi objekti za prosi čas morajo zbirati imena, telefonske številke in v nekaterih primerih tudi e-mail naslove gostov.
 • V primeru skupin obiskovalcev, ki jih sestavljajo izključno ljudje, ki živijo v istem gospodinjstvu, zadostuje navedba podatkov samo ene odrasle osebe iz te skupine.
 • Podatki morajo biti varno shranjeni 28 dni in nato izbrisani.
 • Teh podatkov se ne sme obdelovali in bodo na voljo zdravstvenim organom le po potrebi.
 • Ne velja za kraje z aktivnostmi na prostem (npr. Živalski vrtovi, zunanji bazeni) in trgovino.


Gastronomija:

 • Pravilo 3-G: Dostop samo za testirane, okrevane ali cepljene ljudi
 • V zaprtih prostorih največ 4 osebe na mizo z največ 6 otroki (izjema: skupno gospodinjstvo)
 • Zunaj največ 10 oseb plus 10 otrok
 • Prevzem hrane je možen med rednim delovnim časom (od 5. do 22. ure)
 • Za stojnice s hrano in za prevzem ni potrebno testiranje.

Hotel in nastanitev:

 • Pravilo 3-G pri vstopu in pri prijavi.
 • Za uporabo gastronomije, wellnessa in fitnesov je potrebno aktualno potrdilo 3-G,
  zato je treba teste po potrebi obnoviti.

Trgovina in storitve:

 • Trgovine: 3G-potrdilo ni potrebno, za vsako stranko mora biti na voljo površina 20m².
 • Za storitve v bližini telesa (frizerji ipd.) je potrebno 3-G potrdilo; hkrati je potrebno le 10m² na stranko.
 • Druge storitve (npr. svetovanje v banki ali pri notarju) lahko uporablja samo toliko ljudi, kolikor je nujno potrebno.

Kultura in prireditve:

 • Za muzeje veljajo enaka pravila kot za trgovine: brez 3G-potrdil, pravilo 20m² na stranko
 • Prireditve so sedaj urejeni pod izrazom "srečanja":
  • Srečanje manj kot 10 ljudi so dovoljeni brez obvestila ali odobritve.
  • Pri srečanjih za 11 oseb ali več velja pravilo 3-G, dodatno je potreben oglas pri lokalnemu zdravstvenemu organu. Poleg tega je treba nositi masko FFP2 tako v zaprtih prostorih kot tudi na prostem. Postrežba pijač in hrane ni dovoljena. To pravilo velja za poroke, vrtne zabave in podobne prireditve.
  • Pri srečanjih nad 51 oseb so dovoljeni samo dogodki z dodeljenimi sedeži. Te mora odobriti lokalni zdravstveni organ. Najvišje omejitve so 1.500 ljudi v zaprtih prostorih in 3.000 ljudi na prostem. Lahko je zasedenih 50% sedežev.

Objekti za prosti čas:

 • Pravilo 3-G
 • V zaprtih prostorih (npr. v kopališčih in termah) mora biti na voljo površina 20 m² na gosta v dotičnem prostoru.
 • Vsako podjetje za prosti čas mora oblikovati preventivni koncept in imenovati koordinatorja za COVID-19.
 • Na zabaviščih (npr. na vrtiljakih) mora biti med obiskovalcih eno prazno mesto.
 • Registracija strank je obvezna v zaprtih prostorih.

Domovi za ostarele:

 • Velja pravilo 3-G za obiskovalce
 • Zaposleni morajo biti testirani enkrat tedensko, če niso bili cepljeni ali so ozdraveli.
 • Pravila o obisku so sproščena: vsak dan lahko obiščejo do 3 osebe.

Šport:

 • Pravilo 3-G velja za športne objekte.
 • Vse športne panoge so dovoljene, tudi kontaktni športi.
 • Med športom ni potrebe po maski ali razdalji.
 • Šport v javnem prostoru lahko izvaja skupno 10 ljudi (poleg tega je to srečanje (glej zgoraj), ki ga je treba prijaviti). Nošenje mask ali upoštevanje varnostne razdalje ni obvezno.

 

Lokalni ukrepi

Regijsko in lokalno se lahko pravila, ki veljajo po vsej Avstriji, še naprej poostrijo, tako da se lahko uvede tudi karantena. Podrobne informacije in kontaktni naslovi ter pomembne telefonske številke so na voljo na spletni strani Coronavirus-Ampel in na uradnih straneh državne vlade.


Koronavirus-semafor

Koronavirus-semafor združuje in urejuje vse lokalne ukrepe po potrebi - na ravni zveznih dežel, okrajev in občin. Štiri barve na semaforju, ki jih bodo ocenjevali tedensko na novo, bodo dajale informacijo o stopnji tveganja okužbe s covid-19 v Avstrji in o stopnji potrebnih ukrepov na regionalni ravni, npr, kje je obvezno nostii zaščito za usta in nos. Več informacij najdete tukaj:  https://corona-ampel.gv.at/


Aktualne informacije in nasvete za potovanja najdete na spletni strani avstrijskega ministrstva za notranje zadeve ter socialna in zunanja ministrstva: 


Dodatne informacije