Najpomembnejši ukrepi proti širjenju korona virusa v Avstriji:

S 08. februarjem je prišlo do rahljanja pravil za boj proti pandemiji koronavirusa v Avstriji. Tukaj naštevamo najvažnejše veljavne predpise v Avstriji. Dodatno velja od 1. aprila dalje v vzhodni Avstriji (Dunaj, Nižja Avstrija in Gradiščanska) novi lockdown s strožjimi ukrepi.


Splošne omejitve gibanja

 • Zapustitev (ali bivanje zunaj) vašega doma je dovoljeno v času od 20:00 in 06:00 le iz naslednjih razlogov:
  • preprečiti neposredno nevarnost za življenje in premoženje,
  • skrb za osebe, ki potrebujejo podporo oz. v primeru ko gre za uveljavljanje družinskih pravic ter izpolnjevanje družinskih dolžnosti,
  • nujni poklicni in izobraževalni vzroki
  • udeležba v sodnih ali upravnih postopkih ali uradnih aktih in
  • v primeru fizične in duševne rekreacije,
  • izpolnjevanje osnovnih potreb vsakodnevnega življenja – to izrecno dovoljuje tudi stik s pomembnimi kontaktnimi osebami. V tem primeru velja še naprej, da ljudje, ki živijo skupaj v enem gospodinjstvu, srečajo lahko le eno (!) osebo iz drugega gospodinjstva (hkrati).


Omejitve stikov

 • Ljudje, ki živijo skupaj v enem gospodinjstvu, se lahko srečujejo z ljudmi iz enega drugega gospodinjstva. Vendar to velja za največ štiri odrasle osebe in skupaj šest (mladoletnih) otrok.
 • To izrecno velja tudi za zasebne površine zunaj bivalnega prostora, kot so vrtovi, hlevi, lope in garaže. Iz teh omejitev je izvzeto srečanja z življenjskimi partnerji in obveznost nadzora nad mladoletnimi otroki.


Predpisi na javnim mestih – razdalja in obveznost do nošenja maske

 • Na javnih mestih na prostem je treba ohraniti najmanj 2 metra razdalje od oseb, ki niso del vašega gospodinjstvu.
 • Na javnih površinah v zaprtih prostorih obstaja dodatna obveznost maske.
  • izjema: v primeru škodljivosti na zdravja, pri čemer mora biti oseba sposobna predložiti zdravniško spričevalo. Izvzeti so otroki do 6 let starosti.


Na delovnem mestu

 • Zaposleni, ki imajo neposreden stik s stranko, morajo vsaj vsakih sedem dni opraviti test. Če negativnega dokaza ni mogoče zagotoviti, je treba nositi masko FFP2.
 • Tudi zaposleni, ki imajo negativen izvid testa morajo pri delu še vedno nositi vsaj običajno zaščito za usta in nos, razen če je mogoče zanesljivo izključiti stik z drugimi ljudmi (npr. Strankami, sodelavci). To trenutno velja tudi na prostem.


Trgovine

 • Z 8. februarjem lahko ponovno odpirajo vse trgovine. (06:00-19:00)
  • Masko FFP2 je treba nositi v vseh trgovinah in
  • v poslovnih prostorih mora biti za vsako stranko na voljo vsaj po 20 kvadratnih metrov.
 • V nakupovalnih centrih je prepovedano zadrževanje v splošnih prostorih. Tam tudi ni dovoljeno uživati ​​hrane in pijače. Za izračun maksimalnega števila obiskovalcev na podlagi kvadrature se uporablja le površina trgovinskih lokalov.


Storitvena podjetja

 • Vse storitve (npr. notarji, banke ali zavarovalnice) so lahko odprte, vendar pod posebnimi higienski zahtevami:
  • Stranke morajo nositi masko FFP-2
  • Omejitev vsaj 20 m² na stranko
 • Za ponudnike storitev, ki »se izvajajo blizu telesa« (npr. frizerji, kozmetiki) veljajo posebni predpisi:
  • Stranke morajo nositi masko FFP-2
  • 10 m² na stranko in stranka mora ob prihodu predložiti negativen izvid testa za SARS-CoV-2
  • Testi ne smejo biti starejši od 48 ur
  • Testi morajo prihajati s strani javno pooblaščenih organov (samotestiranje ni veljavno)
   • izjema: otroci stari do deset let
  • kadar varnostne razdalje no možno upoštevati je treba poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe (npr. bolj pogosta dezinfekcija)
  • prepovedi dajanja hrane ali pijače
 • Za storitve na področju zdravstva (npr. fizioterapija, terapevtske masaže) v skladu z odlokom ni potreben test, vendar pa je tukaj obvezna maska ​​FFP2.


Gostinstvo in turizem

 • Zaprti ostajajo gostinski lokali in turizem, za enkrat predvidoma do marca.
 • Nekaj izjem, ki veljajo v gastronomiji, ki niso odprte za javnost (npr. menze, v zdravstvenih in terapevtskih centrih) s strogimi omejitvami.
 • Hrano lahko naročite in dvignite v gostilni med 06:00 in 19:00.
 • Storitev dostave je še vedno dovoljena (tudi po 19. uri).
 • Po drugi strani je prepovedana prodaja odprtih alkoholnih pijač s prevzemom - to velja predvsem za stojnice. Letos tudi ne bo božičnih tržnic.


Prosti čas in šport

 • Muzeji, knjižnice, knjigarne, arhivi, umetniške dvorane in razstavne dvorane lahko odpirajo. Obstaja obveznost upoštevanja varnostne razdalje 2 metrov in obveznost do nošenja maske FFP-2. Dodatno je potrebno zagotoviti vsaj 20 m² na obiskovalca.
 • Živalski parki (živalski vrtovi) lahko spet odpirajo. Tudi tukaj je treba upoštevati varnostno razdaljo 2m, nositi masko FPT-2 in zagotoviti 20 m² na obiskovalca. To velja tudi na prostem.
 • Vstop v notranje prostore športnih lokacij, kot so fitnes studii, notranji bazeni itd., ostaja prepovedan.
 • Športni objekti na prostem so lahko odprti (npr. za smučanje), prepovedani pa ostajajo tudi na prostem kontaktni športi.


Izobraževalne ustanove

 • Vrtci lahko delajo regularno.
 • Pouk na osnovnih šolah poteka spet v razredu; obvezno testiranje dvakrat tedensko.
 • Pouk v višjih šolah potek izmenično, obvezno testiranje enkrat tedensko.
 • Univerze še naprej poučujejo na daljavo.


Dogodki, poroke, pogrebi

 • Dogodki ostajajo skoraj popolnoma prepovedani, izjeme obstajajo npr. za demonstracije, verske prireditve, profesionalne športe, pa tudi za politične dogodke. Vsi hoteli in nastanitveni obrati ostajajo zaprti za turistične namene. Za poslovne potnike obstajajo izjeme.
 • Civilne poroke na uradu so možne le izjemoma. Poročne zabave so prepovedane.
 • Na pogrebih ostaja dovoljeno udeležiti največ 50 ljudi, veljajo pravilo o minimalni razdalji in obveznosti do nošenje maske. Vsekakor je treba v notranjih prostorih verskih skupnosti nositi zaščito za usta in nos.


V domovih za ostarele in bolnišnicah obstajajo dodatne higienske zahteve.

 • V domovih za ostarele, domovih za ostarele in invalidskih domovih je še vedno možen le en obisk na bolnika na teden. Izjema obstaja za mladoletne osebe, ki jih obiščeta lahko po dve osebi (npr. starši). Omejitev ne velja za paliativno oskrbo in hospic. Zaposleni morajo opraviti tedenski test za koronavirus in morajo nositi masko FFP2.
 • Na novo sprejeti bolniki morajo predložiti negativni rezultat testa na koronavirus, enako velja za obiskovalce. Ista pravila veljajo tudi v bolnišnicah. Obstajajo izjeme za spremstvo med pregledi nosečnosti, med in po porodu ter za paliativno in hospic podporo.

 

Lokalni ukrepi

Regijsko in lokalno se lahko pravila, ki veljajo po vsej Avstriji, še naprej poostrijo, tako da se lahko uvede tudi karantena. Med te sodi od 1. aprila 2021 dalje tudi novi začasni lockdown v vzhodni Avstriji Avstriji (Dunaj, Nižja Avstrija in Gradiščanska), kjer velja omejitev gibanja ves dan, poleg tega pa tam zapirajo tudi vse storitve, ki se izvajajo blizu telesa (frizerji  ipd.) ter trgovine, ki ne služijo osnovni oskrbi.

Podrobne informacije in kontaktni naslovi ter pomembne telefonske številke so na voljo na spletni strani Coronavirus-Ampel in na uradnih straneh državne vlade.


Koronavirus-semafor

Koronavirus-semafor združuje in urejuje od 4. septembra 2020 dalje vse lokalne ukrepe po potrebi - na ravni zveznih dežel, okrajev in občin. Štiri barve na semaforju, ki jih bodo ocenjevali tedensko na novo, bodo dajale informacijo o stopnji tveganja okužbe s covid-19 v Avstrji in o stopnji potrebnih ukrepov na regionalni ravni, npr, kje je obvezno nostii zaščito za usta in nos. Več informacij najdete tukaj:  https://corona-ampel.gv.at/


Aktualne informacije in nasvete za potovanja najdete na spletni strani avstrijskega ministrstva za notranje zadeve ter socialna in zunanja ministrstva: 


Dodatne informacije