Pregled podpornih in premostitvenih ukrepov za podjetja v Avstriji

 • Lockdown-Umsatzersatz (nadomestitev prometa): nadomešča 80% neto prometa do maks. 800.000 EUR - prijava od 6. novembra 2020. Več informacij: BMF
 • „Härtefall-Fonds“: Direktna finančna podpora za podjetjnike in samozaposlene – za dodatne informacije glej spodaj
 • Skrajšani delovni čas zaradi korona virusa – za dodatne informacije glej spodaj
 • Premostitvene garancije za posojila obratnega kapitala za SP / MSP in turistična podjetja se bodo nadaljevale in še širile. Prijava je že mogoča in poteka prek domače banke! Več informacij o posojilih za turistična podjetjaVeč informacij o posojilih za SP / MSP
 • Predvideno je tudi zagotavljanje jamstev za podjetja z 250 ali več zaposlenimi.
 • Subvencija za fiksne stroške iz sklada Corona Hilfs-Fonds. Več informacij: WKO, BMF
 • Neposredna posojila za prizadeta podjetja.
 • Naložbena premija: info
 • Odlog davka, znižanje predplačil davkov, opustitev dodatnih obresti, odlog obresti in zamude pri plačilih – za dodatne informacije glej spodaj ter tukaj.
 • Socialno zavarovanje za samozaposlene (SVS): možni so odlog, obročno plačilo, znižanje prispevne osnove in odpuščanje zamudnih obresti. | SVS-Info 
  Avstrijski sklad za zdravstveno zavarovanje (ÖGK): možne so odložitve, obročna plačila, odstop od zamude pri plačilu, začasna prekinitev izvršb in zahtevkov za stečaj. | ÖGK
 • Corona Familienhärteausgleich za družine. Več informacij: https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html

 

Härtefall-Fonds: varnostna mreža za samozaposlene osebe v Avstriji

„Härtefall-Fonds“ z obsegom prvotno milijardo evrov je hiter ukrep prve pomoči zvezne vlade za akutno finančno krizo ob korona-virusom. Podpira vse tiste samozaposlene, ki sedaj nimajo prihodka, pri kritju svojih življenjskih stroškov. Denar je enkratna donacija in ga ni treba vračati.

Za vse upravičene prosilce je rezerviranih dovolj sredstev. Prijave se obdelujejo po vrstnem redu prejema. Prijave za prvo obdobje lahko pošljete od 27. marca 2020 dalje. Sklad bodo nadaljevali še na drugi krog - skupno 12 mesecev.


Kdo se lahko prijavi za financiranje iz tega sklada?

Sklad se osredotoča na podjetnike. Članstvo v gospodarski zbornici ni pogoj. Do prijave so upravičene med drugimi naslednje skupine:

 • Samostojni podjetnik (posameznik brez sodelavcec)
 • Mikro-podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev (oz. ekvivalentov polnega delovnega časa) in imajo največ 2 milijona EUR prometa oz. bilančne vsote.
 • Zaposleni deležniki, ki so obvezno zavarovani na podlagi GSVG / FSVG
 • Novi samozaposleni, kot so predavatelji in umetniki, novinarji, psihoterapevti
 • Samostojni zaposleni, kot so trenerji ali predavatelji
 • Svobodni poklici (npr. v zdravstvenem sektorju)


Ali lahko zaprosijo tudi kmetijska in gozdarska podjetja ter neprofitne organizacije?

Za oddajo podpore za kmetijska in gozdarska podjetja ter neprofitne organizacije iz tega sklada veljajo druge smernice. Za kmetijstvo in gozdarstvo je pristojno Agrarmarkt Austria (AMA), več informacij pa je na voljo tudi pri Zveznem ministrstvu za kmetijstvo.

Podpora obstaja tudi za neprofitne organizacije - NPO-Fonds.

Nadaljnje informacije (v nemškem jeziku):
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html?shorturl=wkoat_haertefall-fonds

 

Davčne olajšave – BMF

V namene zaščite avstrijskih davčnih zavezancev (podjetnikov) imajo avstrijska podjetja možnost, da zaprosijo pri Avstrijskem zveznem ministrstvu za finance (BMF) za davčne olajšave. Z današnjim dnem to zajema sledeče ukrepe:

 • Zmanjšanje davčnih predujmov za dohodnino (Einkommensteuer) ter davka na dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuer) – in sicer tudi do vsote 0.
 • Olajšave za plačilo davčnega dolga (odlog ali plačilo v obrokih).
 • Odstop od predpisa zamudnega pribikta (Säumniszuschlag).
 • Podaljšanje roka za vložitev letnih davčnih napovedi za leto 2019.
 • Odstop od predpisovanja obresti

Ti predpisi veljajo tudi za pobiranje trošarin in pri carinah.

Več informacij v nemškem jeziku najdete na spletnem mestu Zveznega ministrstva za finance:

 

Model skrajšanega delovnega časa zaradi virusa COVID-19

Glede na trenutno stanje je vlada prilagodila model skrajšanega delovnega časa. Z novim modelom naj bi podjetja bila zmožna kljub zmanjšani potrebi po delovni sili držati zaposlene v podjetju. Avstrijska vlada se želi na ta način izogniti množični brezposelnosti.

Po potrebi je možno na podlagi sporazuma s socialnim partnerjem zaprositi za znižanje delovnega časa za 10-90 %. Nastalo izgubo plačila bo nadomeščal AMS v obliki dodatka za krajši delovni čas, ki bo znašal 80-90 % neto plače in bo razporejen glede na stopnjo dohodka. Delodajalcu se bodo povrnili tudi prispevki za socialno zavarovanje  delodajalca (Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeitrag).

Za vložitev krajšanja delovnega časa so potrebni naslednji koraki:

 • Obrnite se na svet delavcev (če obstaja).
 • Obrnite se na svojo deželno gospodarsko zbornico za pripravo sporazuma s socialnim partnerjem (Sozialpartnervereinbarung).
 • Pripravite naslednje dokumente: sporazum s socialnim partnerjem, formular za vlogo pri AMS-u (povezava), obrazložitev gospodarskih težav
 • Pošljite dokumente preko maila ali pošte na AMS.
 • AMS bo obdelal vašo vlogo in vas bo obvestil o odločitvi.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete neposredno na AMS (preko maila ali telefona).

Nadaljnje informacije:

 

Premostitvene garancije

Izjemne situacije kakor trenutna pandemija zaradi koronoavirusa zahtevajo posebne ukrepe. V primeru da zaradi trenutne situacije potrebujete posoljilo za krije vaših tekočih stroškov trenutno lahko zaprosite za premostitvene garancije za posojila obratnega kapitala za SP / MSP in turistična podjetja. Prijava poteka prek domače banke, katere najpomembnejša naloga je zagotoviti likvidnost svojih poslovnih strank.