Pregled podpornih ukrepov za podjetja v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je dne 29.03.2020 predstavila prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu. Ukrepi naj bi bili po napovedih vredni vsaj tri milijarde evrov in so usmerjeni predvsem v ohranjanje delovnih mest, pomoč samozaposlenim in najbolj ranljivim skupinam ter nagrajevanje najbolj obremenjenih.Državni zbor je sprejel zakon 02.04.2020.

Drugo zakonski paket ter spremembe prvega so bile predstavljene 22.04.2020. Več o tem tukaj in tukaj.

Tretji zakonski paket je v pripravi in bo posvečen turizmu. Več o tem: tukaj


Izbor ukrepov:

 • Vladni ukrepi za razbremenitev podjetij in ohranjanje delovnih mest:
  • Nadomestilo plač: država bo vsem zaposlenim na čakanju pokrila 80 odstotkov plače, preostanek pa delodajalec.
  • Vse prispevke vseh zaposlenih na čakanju nosi država.
  • Nadomestila za bolniške odsotnosti bo v času epidemije namesto delodajalca že od prvega dne krila zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec. 
  • Država bo za delavce zasebnega sektorja, ki trenutno delajo, za čas krize krila prispevke za pokojninsko zavarovanje - tako prispevke delavca kot delodajalca.
  • Več o novostih glede zaposlenih na čakanju lahko prederete tukaj: https://www.sgz.at/news/detail/sl/novosti-ki-jih-prinasha-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-podjetja-v-sloveniji
 • Garancije: Predvidena je vzpostavitev garancijske sheme in odkup terjatev podjetij. 
 • Samozaposleni: Za prizadete samozaposlene je predvidena izredna pomoč v višini 70 odstotkov minimalne plače in odpis prispevkov. 
 • Kmetje bodo za mesec april in maj v celoti oproščeni plačila prispevkov, če dejavnosti ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu.
 • Solidarnostni dodatek za upokojence in študente.
 • Vzpostavi se sistem nagrajevanja za posebej obremenjene zaposlene (npr. delavce v zdravstvu).
 • Predvideno je 30-odstotno znižanje osnovne plače funkcionarjem, med njimi predsedniku države, predsedniku vlade, ministrom in poslancem.


Povezave: