Pregled podpornih ukrepov za podjetja v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je med tem sprejela devet zakonskih paketov v podporo podjetništva (pkp):

Vse informacije in linke v zvezi z ukrepi za omilitev posledic epidemije na področju gospodarstva, turizma in zdravstva najdete TUKAJ

 


Aktualne informacije glede poslovanja v času COVID-19 najdete npr. na sledečih spletnih mestih:


Izbor aktualnih ukrepov v podporo gospodarstvu:

1. Podaljšan ukrep koriščenja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa do 30.09.2021:

Ta zakon lahko uveljavi le delodajalec, ki izpolnjuje vse tri pogoje hkrati:

  • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev,
  • po oceni delodajalca najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in
  • mu je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti (ni pogojeno, da je dejavnost popolnoma neomogošena, a mora biti vsaj delno) – upoštevajo se tudi predpisi, kateri omejujejo opravljanje določene gospodarske dejavnosti.

Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Predložite jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom (najkasneje do 30. 9. 2021).


2. Povračila nadomestil za karanteno ali višjo silo za zaposlene podaljšana do 30.12.2021 – ukrep ni podaljšan za s.p.

Do konca leta je podaljšan ukrep nadomestil plač zaposlenim zaradi karantene ali višje sile ter povračil nadomestil delodajalcem. To področje ureja Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) in določa, da omenjeni ukrep velja od 1. julija.

Nadomestilo pripada zaposlenim, ki izpolnjujeo naslednje pogoje:

  • če so v kranteni in dela ne morejo opravljati od doma
  • če na delo ne morejo zaradi višje sile (varstvo otro do petega razreda OŠ, zaprtje javnega prevoza, zaprtje mej)

Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje imajo prvico do nadomestila v vrednosti 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih treh mesecev, ki ne sme biti nižje od minimalne place (če je do okužbe prišlo med delom je nadomestilo v višini polne plače).

Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko na portalu za delodajalce, in sicer v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega TUKAJ


3. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi poledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) - TUKAJ


Povezave: