Avstrijski zakon ni v skladu z evropskim pravom?

Objavljeno:
Slika: Avstrijski zakon ni v skladu z evropskim pravom?

Evropsko sodišče bo obravnavalo avstrijski zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga. Evropska komisija v svojem stališču ugotavlja, da zaostritve pri opravljanju čezmejnih storitev, rigorozne kontrole finančne policije in plačila varščine rušijo idejo skupnega prostega evropskega trga in niso v skladu z evropskim pravom.


Z novim letom zaostrena zakonodaja

Pravica do prostega pretoka storitev in dela je ena izmed temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene v pogodbi o Evropski uniji. To pomeni, da lahko podjetja in obrtniki iz držav članic lahko izvajajo svoje storitve na celotnem trgu Evropske unije. Kljub pristopu Slovenije k Evropski uniji ta pravica ne poteka brez ovir.

Z novim letom je Avstrija zakonodajo za opravljanje storitev tujih podjetij v Avstriji še zaostrila. Predvidene sankcije za neupoštevanje določil, tudi če manjka le malenkost, lahko dosežejo tudi do 80.000 evrov, kar je približno stokrat več, kot še lani. Spremembe, ki jih je s 1. januarjem 2017 uvedla Avstrija, rušijo ideje skupnega evropskega trga, poudarjajo v odvetniški pisarni Grilc-Vouk-Škof. Decembra lani so zato v imenu 117 slovenskih podjetij vložili pritožbo na Evropsko komisijo, da preveri, ali je tozadevna avstrijska zakonodaja skladna s pravom Evropske unije.


Zadevo bo obravnavalo evropsko sodišče

Evropska komisija sicer ni zadolžena, da mora obravnavati vprašanje. Šele potem ko je februarja letos predložilo okrajno sodišče Pliberk Evropskemu sodišču vprašanje, ali je avstrijska praksa v zvezi s čezmejnimi storitvami skladna z evropsko zakonodajo, je pravni mlin začel mleti. V ponedeljek je odvetniška pisarna Grilc-Vouk-Škof prejela pisna stališča Evropske komisjie in evropskega sodišča v Luksemburgu, v katerih ugotavljajo, da izvajanje zakona za preprečevanje plačilnega dampinga ruši idejo skupnega prostega evropskega trga.


„Avstrija se ščiti pred konkurenco“

Odvetnik Rudi Vouk pričakuje, da bo Avstrija predvidoma še letos morala razveljaviti zakon, ali pa vsaj spremeniti izvajanje le tega. V konkretnem primeru gre predvsem za vprašanje varščine, ki ga je moral naročnik storitev plačati finančni policiji, ker izvajalec na licu mesta ni imel vseh potrebnih dokumentov.

Nov zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga utegne vse bolj preprečiti čezmejno opravljanje storitev, meni Evropska komisija. V boju proti avstrijski birokraciji pri čezmejnih storitvah je odvetniški pisarni Grilc - Vouk - Škof uspel naslednji pomemben korak: vprašanje, ali je avstrijska zakonodaja s tem v zvezi skladna z evropskim pravom, bo obravnavalo evropsko sodišče.


Povezave:

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2859557/
https://www.gvs3.at/home_sl
https://www.sgz.at/news/...