Izplačilo javnega denarja v teku korona krize

Objavljeno:
Slika: Izplačilo javnega denarja v teku korona krize

Trenutno čaka Avstrija na dovoljenje Evropske komisije, in sicer v zvezi z izplačili in podporami, predvsem za tako zvano subvencijo fiksnih stroškov. Avstrijska vlada želi, da država lahko povrne nastale fiksne stroške v podjetjih – in sicer do 100% (trenutno subvencionira stroške do 75%). S strani Evropske komisije za ta nadaljnji dvig subvencij s strani Avstrije doslej še ni bilo dovoljenja. Sporna točka je, da želi Evropska komisija diferenciacijo med tistimi podjetji, pri katerih so se posli »zaustavili« zaradi korona krize in tistimi podjetniki, ki sicer stokajo pod trenutno gospodarsko krizo, a kljub temu ustvarjajo poslovne promete. Osebno se mi ta diferenciacija komisije zdi preveč birokratična, ker po mojem samo tisti učinkovito pomaga, ki tudi hitro pomaga (v tem primeru država).

Vsi, ki v teh meseci pozorno sledimo poteku krize in protikoronskim ukrepom države, vemo, da je Avstrija pri jamstvih, davčnih olajšavah, skrajšanemu delu itd. prispevala že precejšen delež... (VEČ)