Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec

Objavljeno:
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec
Slika: Občni zbor SGZ - 15.05.2018 - Celovec

Celovec, 15. maj 2018 - Na rednem volilnem občnem zboru Slovenske gospodarske zveze v Celovcu so odborniki predstavili uspehe dosedanjih prizadevanj, ministru za Slovence v zamejstvu Gorazdu Žmavcu podelili častno priznanje, člani pa so izkazali zaupanje vodstvu SGZ, ki še naprej ostaja v rokah kom. sv. Benjamina Wakouniga.


Slovenska gospodarska zveza je v torek, 15. maja 2018 v prostorih Posojilnice Bank eGen priredila redni volilni občni zbor, na katerem so se zbrali številni člani SGZ, člani Upravnega in Nadzornega odbora ter Strokovnega sveta SGZ, zastopniki političnih, kulturnih in gospodarskih organizacij, ter visoki predstavniki slovenske diplomacije na čelu z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospodom Gorazdom Žmavcem, državno sekretarko, gospo dr. Aleksandro Pivec in državnim sekretarjem, gospodom Alešem Cantaruttijem, veleposlanico Republike Slovenije v Avstriji, gospo mag. Ksenijo Škrilec, namestnico veleposlanice/pooblaščeno ministrico, gospo Marjano Prvinšek Bokal, generalnem konzulom RS v Celovcu, gospodom Milanom Predanom, konzulko RS v Celovcu, gospo Jasno Golčič Bakovnik.

Udeležili so se tudi predstavniki gospodarskih in obrtnih zbornic in sicer predsednik Koroške gospodarske zbornice, gospod Jürgen Mandl, MBA, predsednik Območno obrtno podjetniške zbornice Kranj, gospod Ludvik Kavčič in direktorica Daniela Žagar, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, izvršni direktor, gospod Mitja Gorenšček in deželni podpredsednik Slovenskega gospodarskega združenja v Trstu in predsednik goriške sekcije, gospod Robert Frandolič.

Občni zbor je vodil pravnik, gospod mag. Rudi Vouk.


Organi SGZ

Predsednik Slovenske Gospodarske Zveze kom. sv. Benjamin Wakounig je predstavil dosedanje aktivnosti in dosežke strateškega, projektnega in povezovalnega dela SGZ, na podlagi katerih so bila sklenjena številčna čezmejna in interdisciplinarna sodelovanja. Za razumevanje razvojnih teženj narodne skupnosti na Koroškem in podporo gospodarskim projektom je UO in NO SGZ gospodu Gorazdu Žmavcu, ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu, podelil častno priznanje SGZ.

Vodstvo upravnega odbora, ki je bilo izvoljeno s strani članov SGZ še naprej ostaja v rokah kom. sv. Benjamina Wakouniga. Podpredsedniki so: DI Feliks Wieser, dr. Marija Škof in Matej Čertov Msc., ki je še naprej zadolžen za SGZ-mladino. Člani upravnega odbora so tudi tajnik Franz Tomažič, MBA, blajanik dr. Michael Knaus, namestnik tajnika Peter Preinig, namestnik blagajnika Franz Kelih ter odborniki Irena Novinšek, Mag. Miran Breznik in Milan Wutte Msc.

V nadzorni odbor, s predsednikom, kom.svet. Franzom Mlinarjem na čelu so bili izvoljeni sledeči: podpredsednik Mag. Miroslav Pasterk in odborniki kom.svet. Werner Kruschitz, kom.svet. Mag. Andreas Urbas, Mag. Lorenz Kreutz, Mag. Martin Rutar in kom.svet. Hanzi Ogris.

Kot preglednika računov sta bila potrjena Mag. Hermann Klokar ter g. Jože Gregorič.

Strokovni svet SGZ sestavljajo sledeči: gospod Janez Škrabec (direktor in lastnik RIKO d.o.o.), gospod Robert Frandolič (direktor podjetja Fimago), dr. Edi Kraus (direktor podjetja AQUAFIL) ter DDr. Marian Wakounig (davčni strokovnjak in regionalni menedžer v ministrstvu za finance).


Polni optimizma novi periodi, novim zmagam naproti

Slovenska Gospodarska Zveza je odprla že veliko vrat - čezmejno, interdisciplinarno, medgeneracijsko in medkulturno. Širi obzorja, spodbuja mobilnost in sodelovanje ter povezuje. To so temelji, na katerih gradi lastno prihodnost in vizijo celotne regije. 

SGZ se zelo zaveda pomembnosti vključevanja mladine v gospodarske procese in si tako z mladinsko sekcijo SGZmladina prizadeva k spoznavanju, usmerjanju ter vključevanju novih, potencialnih kadrov, ki so ključni za trajnostni razvoj narodne skupnosti. SGZmladina je požela nemalo pohval za dosedanje delo in tozadevno angažiranost.

Prizadevanje SGZ temelji tudi na dobrem sodelovanju z drugimi gospodarskimi organizacijami, ne samo v Sloveniji temveč v celotnem prostoru Alpe Jadran. Koristnost tega so s svojimi glasovi potrdili tudi člani. Tako bo od sedaj potekalo še tesnejše sodelovanje s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem –SDGZ – v Trstu, Gorici in Čedadu.

Občni zbor je sooblikoval Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je ob tej priliki predaval o gospodarski situaciji v našem  skupnem gospodarskem prostoru. O delovanju SGZ pa je prebral zapis, poročilo agencije SPIRIT (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma), v katerem je zapisano, da je SGZ vedno vestno in 100% realizirala svoje cilje. SGZ se tako brez pomisleka uvršča med najboljše Slovenske poslovne klube širom po svetu, kar je potrdil tudi minister Gorazd Žmavc.

Slovenska gospodarska zveza se vsem udeležencem rednega občnega zbora iskreno zahvaljuje za udeležbo ter izkazano zaupanje novoizvoljenemu odboru. To pomeni dokaz, da se dela prav in dobro in daje veter v jadra, da grejo polni optimizma novi periodi, novim zmagam naproti. 

 

Glej tudi: