SGZ predstavila FUEN-u svoje delovanje

Objavljeno:
Slika: SGZ predstavila FUEN-u  svoje delovanje
Slika: SGZ predstavila FUEN-u  svoje delovanje
Slika: SGZ predstavila FUEN-u  svoje delovanje

V sklopu XXII. seminarja slovanskih manjšin, ki je potekal zadnji teden na Koroškem, je predsednik SGZ kom. sv.  Benjamin Wakounig, predstavil delovanje Slovenske gospodarske zveze. Ob na splošni predstavitvi SGZ je na velik interes naletel mladinski projekt  MAJ, ki je vse navzoče zelo zanimal, kajti pristop in delovanje z mladimi postane vedno večji izziv posebej za manjšinske organizacije.