Slovenska podjetnost kroži prek meja

Objavljeno:
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja
Slika: Slovenska podjetnost kroži prek meja

Od 14.-15. novembra 2018 sta RRA Koroška in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu skupaj z gostiteljico, občino Dravograd v Dvorcu Bukovje organizirala 10. Poslovno konferenco – mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva z naslovom »Slovenska podjetnost kroži prek meja«.

Osrednja tema konference je bila mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva oz. podpora malim in srednje velikim podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Posebnost konference je v tem, da so med gosti zunaj meja Slovenije predstavniki slovenskih gospodarskih zbornic in klubov v  tujini ter podjetniki slovenskega rodu.

Slovenska gospodarska zveza je rade volje pomagala pri organizaciji in vabila podjetnike k sooblikovanju programa ter seveda k udeležbi. Konference se je udeležilo preko 130 ljudi in iz avstrijske Koroške je prišlo skorajda 30 udeležencev, kar je dokaz več, da se naš skupni gospodarski prostor upošteva in da se vidijo priložnosti.


Povezava: