Srečanje z savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico ter predavanje o davčnih obremenitvah gospodarstva

Objavljeno:
Slika: Srečanje z savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico ter predavanje o davčnih obremenitvah gospodarstva
Slika: Srečanje z savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico ter predavanje o davčnih obremenitvah gospodarstva

V četrtek, 9.11.2017, je potekalo srečanje z Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico v Velenju. V okviru tega srečanja sta potekali še predavanje ter diskuzija o davčnih obremenitvah gospodarstva. SGZ so na tem srečanju zastopali predsednik Benjamin Wakounig, odbornica Irena Novinšek, Ines Stupica, Andrej Hren ter član strokovnega sosveta SGZ, Marian Wakounig.

Predsednika obeh združenj, Benjamin Wakounig in Blaž Nardin, sta potrdila pomen bilateralnega sodelovanja in izmenjave izkušenj. Na vrhu savinjsko-saleške je pred nedavnim prišlo do spremembe, kajti  za predsednika SŠGZ je bil izvoljen dr. Blaž Nardin, ki je na omenjeni funkciji nasledil dr. Cvetko Tinauer, izvoljena pa sta bila tudi 18-članski upravni in tričlanski nadzorni odbor. Novi predsednik dr. Nardin je zaposlen v Gorenju, kjer opravlja naloge izvršnega direktorja.


Davčne obremenitve gospodarstva

Po srečanju zastopnikov obeh združenj je sledilo predavanje Mariana Wakouniga na temo možnih ovir davkov in kako lahko hromijo gospodarstvo. Predstavil je vidik Avstrije in nazorno pokazal, kako lahko  visoke dajatve in državna birokracija poslabšujeta konkurenčnost podjetnikov in gospodarstva. Po predavanju je na to temo – pod vodstvom suverenega moderatorja mag. Kotnika -  sledila okrogla miza, pri kateri so poleg Mariana Wakouniga sodelovali še Simona Štravs, predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, Igor Knez, namestnik direktorja pravne službe GZS za zakonodajo s področja gospodarstva ter Tomaž Setničar, odgovoren za finančno področje v družbi BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Živahni prispevki tako na odru kot tudi iz publike so pokazali, da je tema obdavčitve prav v času transferja dobičkov v davčne oaze nenavadno vroča tema.

Vsekakor so bili udeleženci posveta mnenja, da so take prireditve najboljši podij za izmenjavo mnenj, izkušenj, a prav tako idealna platforma za kovanje skupnih projektov in ciljev.