Uspeh slovenske finančne uprave v letu 2019

Objavljeno:
Slika: Uspeh slovenske finančne uprave v letu 2019

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), ki je bila ustanovljena v letu 2014, je v preteklem letu 2019 pobrala ca 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je 954,1 milijona evrov oz. 5,7 odstotka več kot leto prej.

Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Z izjemo trošarin je finančna uprava pobrala več vseh pomembnejših dajatev.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) so lani v skupnem znesku presegli 7 milijard evrov vplačil... (VEČ)